Nieuwe internationaliseringsagenda VSNU en VH

Nieuwe internationaliseringsagenda VSNU en VH

Volgens de internationaliseringsagenda van VH en VSNU draagt internationalisering bij aan drie kernfuncties van onderwijs: socialisatie, persoonsvorming en kwalificatie. Dat internationalisering daarnaast ook uitdagingen met zich meebrengt, is bekend. Er is regelmatig sprake van problemen of discussies op het gebied van taalbeleid, toegankelijkheid en huisvesting. Deze uitdagingen worden in de internationaliseringsagenda ook benoemd. De VSNU en de VH vinden het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten om deze vraagstukken te adresseren en zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van internationalisering.

De volgens de VH en VSNU benodigde acties zijn uitgewerkt aan de hand van vier speerpunten: inclusief internationaliseren gericht op kwaliteit, aantrekken en binden van internationaal talent, versterken internationale positionering en meer balans in mobiliteit. Voor het aantrekken en binden van internationaal talent is huisvesting uiteraard een randvoorwaarde. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, stelt deze agenda voor om structureel lokaal overleg tussen gemeenten en huisvesters te stimuleren, informatievoorziening aan studenten te verbeteren en afspraken met huisvesters te maken over de toepassing van de huurwetgeving.

Kencesdirecteur Ardin Mourik is positief over het feit dat het onderwerp huisvesting wordt meegenomen in de plannen van de hoger onderwijskoepels. ‘Heel goed dat onderwijsinstellingen aandacht vragen voor studentenhuisvesting. We trekken graag met de VSNU en de VH op om tot verdere uitwerking van ambities te komen.’

Tijdens de bijeenkomst van de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen op 16 mei gingen ruim 334 studenten, beleidsmedewerkers, politici en bestuurders met elkaar in gesprek over de internationaliseringsagenda. Luister deze bijeenkomst hier terug.

Meer lezen?

VSNU: Vereniging van Universiteiten en Vereniging Hogescholen brengen Internationaliseringsagenda uit 

Minister Van Engelshoven: negatieve effecten internationalisering hoger onderwijs in goede banen leiden 

Nuffic informeert de Tweede Kamer over internationalisering

Wat kost een internationale student (en met hoeveel zijn ze)? 

Webdesign » SPRANQ