Motie aangenomen: er komt een nieuw actieplan studentenhuisvesting

Motie aangenomen: er komt een nieuw actieplan studentenhuisvesting

Op 17 november 2011 ondertekende toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner, het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Het plan was aan de ene kant bedoeld om meer studentenhuisvesting te realiseren en aan de andere kant om de samenwerking tussen betrokken partijen te versterken. Het kreeg een looptijd van vijf jaar: van 2011 tot 2016. ‘De vraag naar studentenhuisvesting zal ook in de toekomst aan blijven houden,’ verklaarden destijds de ondertekenaars van het Actieplan, waaronder Kences.

Dit citaat blijft relevant. Het aantal internationale studenten groeit (zie LMS 2017) en velen van hen hebben moeite met het vinden van een kamer. Tijdens het dertigledendebat over internationalisering, dat de Kamer op 11 oktober jl. voerde, kwam deze problematiek uitgebreid aan bod. De leden Futselaar (SP) en Özdil (GroenLinks) dienden naar aanleiding van dit debat een motie in die vroeg om een nieuw actieplan studentenhuisvesting. Gisteren stemde de Tweede Kamer met deze motie in.

Kencesdirecteur Ardin Mourik is blij met de aangenomen motie: “Kences roept al langer op tot een actiegerichte aanpak, met name rondom internationale studenten. Deze motie is een welkome steun in de rug voor een actieplan waar alle betrokken partijen meewerken aan voldoende, goede en betaalbare huisvesting voor alle studenten.”

De motie is hier te vinden.

Webdesign » SPRANQ