Internationale student kwetsbaar tijdens zoektocht woonruimte

Internationale student kwetsbaar tijdens zoektocht woonruimte

Buitenlandse studenten zijn prooi voor ongure huisbazen kopt het Parool vandaag. In het artikel zegt Geertje Hulzebos, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, dat er veel wanpraktijken zijn en internationale studenten worden uitgebuit. Dit is allemaal mogelijk door het grote tekort aan kamers. De LSVB roept universiteiten op om te stoppen met internationaliseren als er voor de internationale studenten geen woonruimte beschikbaar is.

Ardin Mourik, directeur Kences, herkent de misstanden met huisjesmelkers. "De kwetsbaarheid van internationale studenten is een groot probleem en dat trekken wij ons als woningcorporaties aan. Wij lossen echter het tekort aan kamers niet in één zelf keer zelf op. Er moet genoeg geld en grond zijn om bij te bouwen." Dit moet nu onder grote druk gebeuren, benadrukt hij. "Wij, de woningcorporaties, gemeenten én onderwijsinstellingen, hebben de vloedgolf aan internationale studenten onderschat."

De Universiteit van Amsterdam gaf begin dit jaar aan de buitenlandse instroom te willen afremmen. In tien jaar is het aantal buitenlandse studenten aan deze instelling verviervoudigd. Dit jaar zijn er zelfs meer aanmeldingen uit het buitenland dan uit Nederland. 

Ook de VSNU, de vereniging van universiteiten, heeft afgesproken de toestroom van buitenlandse studenten te gaan beperken. Een van de ideeën is de introductie van numerus fixus (loting) voor het Engelstalige gedeelte van studies die zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. 

 

Lees hier het volledige artikel

Webdesign » SPRANQ