Groningen zet beste beentje voor

Groningen zet beste beentje voor

De gemeente Groningen zet alles op alles om aan de grote vraag naar studentenkamers te kunnen voldoen. Vooral voor internationale studenten is de kamernood hoog. Volgens de gemeente Groningen heeft dat onder meer te maken met te lage prognoses in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Kences directeur Ardin Mourik herkent de problematiek van Groningen: ‘Daarom is Kences met de onderwijsinstelling aldaar in gesprek gegaan over prognoses en internationaliseringsambities. De monitor wordt op dat punt steeds verder verbeterd. Verder is het zaak dat er snel een nieuw Actieplan komt waarin ook afspraken worden gemaakt over de prognoses van OCW, maar vooral afspraken over benodigde nieuwbouw. Overigens is het een compliment waard aan Groningen dat er voor de korte termijn creatieve oplossingen worden gevonden om de piek op te vangen. Daar kunnen andere steden nog wat van leren.’

Webdesign » SPRANQ