CBS onderschrijft resultaten Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018

CBS onderschrijft resultaten Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar als ze uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later uit huis. Dat meldt het CBS in het kader van de Jeugdmonitor. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel zijn minder studenten op kamers gaan wonen, zo blijkt uit eerder onderzoek van het CBS. Voor de hoogte van de studiefinanciering maakt het niet meer uit of studenten ingeschreven staan bij de ouder(s) of uitwonend zijn. “Uitwonendheid is belangrijk voor de persoonlijke vorming en groei van de student. Daarnaast is het belangrijk dat studenten kunnen kiezen wat en waar ze willen studeren en dat die keuze niet afhankelijk is van financiële factoren,” aldus Diederik Brink, directeur van Kences. Brink: “De conclusie van het CBS en de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 is duidelijk: er is grote behoefte aan sociale studentenhuisvesting, corporaties kunnen daarin voorzien. Door goed samen te werken op lokaal niveau en landelijk het stelsel huurtoeslag overeind te houden, creëer je ruimte voor beschikbare en betaalbare studentenhuisvesting. Zonder de inzet van de overheid op lokaal en landelijk niveau, raakt betaalbare huisvesting voor veel studenten buiten bereik.” 

Meer thuiswonenden onder alle jongeren vanaf 18 jaar
Zowel tieners als twintigers zijn vaker in het ouderlijk huis blijven wonen. De verschuiving was het grootst bij jongeren van 19 jaar en 23 tot en met 26 jaar. In 2012 stond 76,4 procent van de 19-jarigen ingeschreven bij één of beide ouders en dat is verschoven naar 79,4 procent in 2017. Bij de 24-jarigen veranderde dit percentage van 33,6 naar 36,8. Vrouwen gaan van oudsher vroeger uit huis dan mannen. Dat was ook zo in 2017, al is het verschil met de mannen sinds 2012 kleiner geworden.

Landelijke monitor studentenhuisvesting
Bij de presentatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting op 4 oktober 2018 werd deze trend al gesignaleerd. Diederik Brink, directeur Kences, zegt hierover: “De afname van uitwonendheid door studievoorschot zet onverminderd door. Het aandeel uitwonende studenten is de afgelopen drie jaar (sinds invoering studievoorschot) gedaald van 53 naar 48 procent. De conclusie is dat de invoering van het studievoorschot van grote invloed is op het huisvestingsgedrag van bachelorstudenten. De afname van het aantal uitwonende studenten wordt grotendeels weer tenietgedaan door de groei van het aantal internationale studenten.” De invloed van de invoering van het studievoorschot op het huisvestingsgedrag van masterstudenten zal n de Monitor van 2019 worden onderzocht.

Meer info:

https://www.kences.nl/nl/nieuws/nieuwsberichten/enorme-groei-aantal-internationale-studenten.html

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37620/table?dl=18A0E 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/04/studeren-en-uit-huis-gaan-nog-haalbaar- 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/06/studerende-en-werkende-jongeren-gaan-later-uit-huis 

https://www.nporadio1.nl/homepage/14495-jongeren-steeds-later-het-huis-uit 

https://nos.nl/artikel/2270582-jongeren-weer-wat-later-uit-huis.html

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4598376/jongeren-gaan-steeds-later-uit-huis

 

Webdesign » SPRANQ