Eindhoven bouwt aan de kenniseconomie

Eindhoven bouwt aan de kenniseconomie

Negen partijen hebben op dinsdag 26 februari het convenant Huisvesting Studenten 2012 - 2020: 'Samen bouwen aan Eindhoven kennisstad' ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant erkennen de partijen dat het een gezamenlijke opgave is om Eindhoven als studentenstad binnen Brainport verder te ontwikkelen.

De regio Eindhoven is één van de leidende kennisregio's in Europa. Om die positie te behouden is continu nieuw talent nodig van de universiteit, de hogeschool en het middelbaar beroepsonderwijs. Alle reden om te zorgen voor een goed huisvestingsklimaat voor studenten.

Samenwerking
De partijen (TU/e, Fontys, Summa College, Woonbedrijf-Vestide, Wooninc. Trudo, Vastgoed Belang, studenten en de gemeente Eindhoven) richten zich op de realisatie van voldoende betaalbare en kwalitatief op de vraag aansluitende huisvesting voor studenten op de juiste plek en zoveel mogelijk binnen de Ring in de stad. Ook willen zij voldoende huisvesting beschikbaar stellen voor internationale studenten. Dit alles betekent concreet dat uiterlijk in 2020 1500 studentenunits moeten zijn gerealiseerd.

Betrokkenheid
Daarnaast willen de partijen de betrokkenheid en binding van studenten bij de stad, wijk en buurt bevorderen. Het stimuleren van goed (ver)huurderschap maakt ook deel uit van de gemaakte afspraken. Zo organiseren bijvoorbeeld studenten in 2013 een zogeheten 'Check-je-kamer-dag'.


Download: Samen bouwen aan Eindhovense kennistad

 

 

Webdesign » SPRANQ