Kences vraagt hoe studenten willen wonen

Kences vraagt hoe studenten willen wonen

Tot vrijdag 1 mei kunnen studenten voor het onderzoek naar hun woonwensen de Kences online enquête invullen. Vanaf de start op 16 maart hebben al 35.750 studenten meegedaan aan dit landelijke woonwensen onderzoek. Kences startte drie weken geleden de online enquête als onderdeel van de landelijke monitor studentenhuisvesting. De uitkomst van het onderzoek biedt marktinformatie aan studentenhuisvesters, overheden en hoger onderwijsinstellingen. Het ministerie van BZK, de VH en de VSNU verlenen hun medewerking aan dit woonwensen onderzoek.

Woonwensenonderzoek
Inzicht in de ontwikkeling van woonwensen is nodig om het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen. Een lokale rapportage met inzicht in de woonwensen van studenten kan alleen gemaakt worden als er in de betreffende stad voldoende studenten meedoen aan het onderzoek. Kences deelnemers werken er daarom samen met hoger onderwijsinstellingen aan om in zoveel mogelijk steden voldoende studenten te laten deelnemen. Studenten kunnen nog tot aanstaande vrijdag deelnemen aan het onderzoek via http://www.wonenalsstudent.nl Alle deelnemende studenten maken kans op de nieuwste Ipad Air.

Monitor studentenhuisvesting
De monitor is een initiatief van Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. De monitor is onderdeel van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dat voor de periode 2012 - 2016 door de landelijke overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen, studentenvakbond en studentenhuisvesters ondertekend is.

De monitor bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve rapportage. Het kwantitatieve deel geeft inzicht in studentenaantallen per stad en kent als basis de OCW-referentieraming. Het kwalitatieve deel geeft inzicht in de woonsituatie en de woonwensen van studenten en is gebaseerd op het lopende woonwensenonderzoek. De monitor studentenhuisvesting wordt in opdracht van Kences gerealiseerd door onderzoeksbureau ABF Research.

Resultaten
Kences presenteert de nieuwste rapportages uit de monitor studentenhuisvesting op het jaarlijkse Landelijk Congres Studentenhuisvesting, op donderdag 1 oktober 2015 in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Webdesign » SPRANQ