Hoogste punt studentencomplex SSHN

Hoogste punt studentencomplex SSHN

Op woensdag 21 mei jl. is het hoogste punt bereikt van het nieuwbouw- en herbestemmingsproject Mariënbosch op het terrein van het voormalig meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen.

In Nijmegen realiseren Kences deelnemer SSHN en woningcorporatie Mooiland 347 zelfstandige wooneenheden voor studenten. Daarvan komen er 135 eenheden in het historische voormalige meisjespensionaat en 212 eenheden direct naast het monumentale pand in de vorm van nieuwbouw. De eenheden hebben een gemiddelde woonoppervlakte van 27 m2. Mariënbosch ligt aan de rand van Nijmegen en dichtbij de universiteit. Naar verwachting kunnen de eerste studenten in het voorjaar van 2015 hun nieuwe woningen betrekken.

De Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) staat voor voldoende goede en betaalbare huisvesting voor studerende jongeren in Nijmegen en beheert 21 wooncomplexen en 75 stadspanden met totaal ruim 5.500 wooneenheden. In de komende maanden zullen bijna 1.000 studentenkamers aan het verhuurbestand van de SSHN worden toegevoegd, half juni met complex Leeuwenstein (150),  later deze zomer de nieuwbouw Talia (350) en in het voorjaar 2015 wooncomplex Mariënbosch (350)

Meer weten over de nieuwbouwprojecten van de Kences studentenhuisvesters? Neem een kijkje op www.kenniseconomie.nl

Webdesign » SPRANQ