Class of 2020

Class of 2020

Onder de noemer 'The Class of 2020' ontvouwden marktpartijen en enkele Amsterdamse woningcorporaties onlangs hun visie op de toekomst van studentenhuisvesting in Nederland. "The class of 2020" is het initiatief van vijf commerciële ontwikkelaars (AM, Bouwfonds/Rabo Groep, City Living, Credo Integrale Planontwikkeling/VolkerWessels en Syntrus Achmea) en vier stichtingen (Hotel Casa400, De Key, Stadgenoot en Ymere).Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 14 september jl. bepleiten de partijen een integrale hervorming van de overheidsregels voor studentenhuisvesting. In 2020 zijn er volgens de genoemde partijen 85.000 extra kamers nodig. Volgens Kences onderstreept deze  marktvisie nogmaals de noodzaak tot het spoedig sluiten van het door minister Donner aangekondigde  Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting.

Kences: geen vrij spel voor huisjesmelkers  
De door Class of 2020 gewenste deregulering spitst zich toe op een viertal voorstellen: soepelere bouwregels, afwijkingen van het huurrecht, afschaffing van het woningwaarderingsstelsel en verruiming van de huurtoeslag. Kences onderschrijft de noodzaak van soepelere bouwregels en aanpassing van de huurtoeslag, maar zet  vraagtekens bij de gewenste afwijkingen van het huurrecht en de afschaffing van het woningwaarderingsstelsel. 'Het huurrecht en de huurprijsbescherming zijn voor studenten in een extreem krappe woningmarkt een groot goed. Afschaffing betekent vrij spel voor huisjesmelkers en woekeraars', aldus Kences-directeur Vincent Buitenhuis.

Student 'arm' of 'rijk'?
De initiatiefnemers stellen dat het beeld van de 'arme student' grotendeels achterhaald is. Door leningen, bijdragen van ouders en bijverdiensten zou 30% van de studenten maandelijks meer dan €1.450 te besteden hebben. Kences constateert met LSVB * en NIBUD* dat 70% van de studenten (grote) moeite heeft om maandelijks rond te komen. Gezien de huidige economische ontwikkelingen zal dat in 2020 niet veel anders zijn. Kences signaleert daarnaast samen met Class of 2020 een toenemende  vraag naar ruimere en luxere huisvesting bij deeltijdstudenten, 25-plussers en studenten in de afstudeerfase. Class of 2020  ziet graag meer ruimte in de regelgeving  om juist voor deze doelgroep duurdere en luxere studentenkamers te realiseren.

Nog dit jaar een Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting
Dit najaar sluit minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting met Kences, studentensteden, het hoger onderwijs en studentenbonden. De initiatiefnemers van Class of 2020 worden door BZK uitgenodigd om mee te denken in een tweetal interactieve sessies. Doel van het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting is de opheffing van het tekort aan voldoende, veilige en betaalbare studentenhuisvesting in Nederland.

* LSVB onderzoek 2008   

* NIBUD Onderzoek 2010

Webdesign » SPRANQ