Nationale studieschuld: elke seconde tien euro hoger

Nationale studieschuld: elke seconde tien euro hoger

De nationale studieschuld stijgt nu met 10,46 euro per seconde en vanaf september zelfs met 19,69 euro, berekende het Interstedelijk Studenten Overleg. De totale studieschuld bedraagt op dit moment zo'n 5,8 miljard euro. Onlangs onthulden het ISO en vakcentrale MHP hun studieschuldteller. De teller hangt op de campus van de TU Delft, dit was de start  van een reeks acties tegen maatregelen van staatssecretaris Zijlstra. "We willen met de teller laten zien wat de cumulatieve effecten zijn van de maatregelen voor de opbouw van studieschulden", zegt ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers. "De teller laat zien dat er enorme gevolgen zijn voor huidige, maar ook voor toekomstige studenten."

Langstudeerboete
Op dit moment lenen studenten samen jaarlijks zo'n 880 miljoen. Naar schatting komt daar nog eens 291 miljoen euro bij door de langstudeerboete en het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase. Daartegenover staat dat afgestudeerden in 2012 gezamenlijk slechts zo'n 550 miljoen euro aflossen. Dit betekent dat het bedrag per seconde vanaf september bijna verdubbelt  tot 19,69 euro. De gemiddelde studieschuld  van degenen die in 2011 begonnen met afbetalen bedroeg 14.657 euro.

Actie "Wie betaalt de rekening?"
De schuldenteller blijft tot en met volgende week dinsdag in Delft hangen. Wat er daarna mee gebeurt is nog niet bekend, zegt ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers. De online teller blijft sowieso doorlopen. "Misschien is er binnenkort al een nieuwe berekening nodig. Dat hangt af van eventuele bezuinigingen die nu in het Catshuis worden besproken. "Tot en met vrijdag 23 maart  a.s. vinden door het hele land acties plaats onder de leus "wie betaalt de rekening".

Ex-student ontwikkelt  aflosapplicatie
Het overgrote deel  van de studenten leent bij DUO. Aan het einde van de studie heeft 'de student' een studieschuld van gemiddeld 15.000 euro. Uiteindelijk zal dit bedrag ook afgelost moeten worden. Daar mag je 15 jaar over doen, maar is zo lang aflossen wel voordelig?

Ex-student Egge van der Poel ontwikkelde de app 'SchuldVrij' waarmee je de meest gunstige aflossing berekent en je dus sneller van je schuld af bent. Volgens Egge doen veel ex-studenten langer over het aflossen dan nodig, waardoor zij teveel rente betalen. Dit komt doordat DUO het terug te betalen bedrag per maand baseert op een aflossingsperiode van 15 jaar, waardoor het bedrag relatief laag ligt. Erg fijn als je net afgestudeerd bent, maar het kost vaak meer dan dat het oplevert.

Als gebruiker vul je vier velden in: schuld, rentepercentage per jaar, je huidige aflossing per maand en de looptijd van de aflossing. De app rekent vervolgens uit wat jij kunt besparen en dat kan tot in de duizenden euro's lopen.

Bronnen: © Studenten.net, HOP

 

  

Webdesign » SPRANQ