DUWO en SLS Wonen ondertekenen intentieovereenkomst fusie

DUWO en SLS Wonen ondertekenen intentieovereenkomst fusie

Op 11 juli 2012 hebben Kences deelnemers DUWO en SLS Wonen een intentieovereenkomst ondertekend ter voorbereiding op een juridische fusie. De beoogde fusiedatum is 31 december 2012.

DUWO
DUWO heeft ruim zestig jaar ervaring met het ontwikkelen, bouwen en beheren van studentenwoningen. DUWO verhuurt  circa 19.000 kamers en woningen in Amsterdam en omgeving, Delft, Den Haag en Leiden.

SLS Wonen
SLS Wonen heeft 55  jaar ervaring met het ontwikkelen, bouwen en beheren van studentenwoningen. SLS Wonen bezit en verhuurt circa  5.000 kamers en woningen in Leiden en omgeving. Een groot deel van het bezit is rijks- of gemeentelijk monument, zo'n 1.500 wooneenheden zijn gesitueerd in monumentale panden.

Vestigingen
Onderdeel van de afspraken is dat de vestigingenstructuur wordt gehandhaafd. De bestaande kantoren in Den Haag, Delft, Leiden en Amsterdam/Amstelveen blijven richting de klant op dezelfde manier werken. Beleid en dienstverlening zullen vooruitlopend op de fusie niet veranderen.

Procedure
De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en worden de nodige formaliteiten doorlopen. De huurdersorganisaties zijn hierbij betrokken. Voor meer informatie over het verloop van de procedure kunt u contact opnemen met:
SLS Wonen - Mireille Schipper-Evers, M.Schipper@slswonen.nl , 071-5161718
DUWO - Annemiek de Rooij, Annemiek.derooij@duwo.nl , 015-2192200

Webdesign » SPRANQ