Klik voor Kamers nu ook in Tilburg

Klik voor Kamers nu ook in Tilburg

Op 17 januari 2012 is  Klik voor Kamers gestart in Tilburg. Klik voor Kamers, de interactieve website voor studenten die een kamer zoeken,  is al een jaar een succes in Breda. Reden voor Kences deelnemer WonenBreburg om studenten in Tilburg dezelfde mogelijkheden aan te bieden.

Voordelen
Het grote voordeel bij Klik voor Kamers is dat er dagelijks nieuwe kamers worden toegevoegd. Studenten kunnen direct reageren op een kamer of studentenflat in Breda of Tilburg.

Loting en inschrijfduur 
Klik voor Kamers gebruikt loting voor toewijzing van onzelfstandige kamers en toewijzing op basis van inschrijfduur voor zelfstandige woonruimten. In beide bevallen geldt dat de student zelf moet reageren op het aanbod.

Kamperpunt 
Studenten die al waren ingeschreven bij Kamerpunt (het vorige systeem) worden automatisch overgezet naar Klik voor Kamers. De betreffende studenten zijn hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

Feiten
In Breda worden via Klik voor Kamers ± 820 kamers en ± 410 zelfstandige studentenflats verhuurd. Na de invoering van Klik voor Kamers in Breda,  daalde de gemiddelde wachttijd voor een kamer van 11 maanden naar 4 maanden. In Tilburg zullen ruim 1800 kamers en zelfstandige eenheden via Klik voor Kamers worden aangeboden.

Link:
http://www.klikvoorkamers.nl/

Webdesign » SPRANQ