Blok optimistisch over productie studentenwoningen

Blok optimistisch over productie studentenwoningen

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst informeerde de Tweede Kamer vandaag met een Kamerbrief over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS). Daarin zegt Blok dat de voortgang van de nieuwbouw goed op schema ligt. De deelnemers van Kences leverden ruim 8.000 studentenwoningen op sinds 2011. ‘Minister Blok toont zich een optimist, want we zijn pas op de helft’, aldus Kences-directeur Vincent Buitenhuis. ‘We moeten er nog twee jaar flink de schouders onder zetten om voldoende betaalbare studentenwoningen te realiseren tussen nu en eind 2016.’ Daarnaast bepleit Kences het monitoren van effecten van het aangekondigde leenstelsel en signaleert de brancheorganisatie een aantal urgente problemen.

Kences bepleit het monitoren van effecten en wegwerken van problemen
In 2015 wordt de basisbeurs ingeruild voor een leenstelsel. Dat kan effecten hebben op het aantal uitwonende studenten en de bijbehorende vraag naar betaalbare huisvesting. Goede monitoring is daarbij essentieel. Kences bepleit dan ook het gezamenlijk met het ministerie van BZK voortzetten van de monitoring in 2015 en 2016. Daarnaast signaleert Kences een aantal urgente problemen die aangepakt moet worden om de benodigde productie te kunnen blijven leveren.

Link
De brief van minister Blok van 17 juli 2014 over studentenhuisvesting aan de Tweede Kamer inclusief bijlagen.

Webdesign » SPRANQ