Hoe willen studenten wonen?

Hoe willen studenten wonen?

Vanaf 17 maart tot 1 mei vraagt Kences op www.wonenalsstudent.nl aan studenten hoe zij willen wonen. Dit jaarlijkse onderzoek is onderdeel van de landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Het ministerie van BZK, Vereniging Hogescholen en de VSNU werken mee aan dit onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek maken kans op een iPad.

Actueel inzicht is nodig, juist nu
Vorig jaar deden ruim 30.000 studenten mee aan het woonwensenonderzoek. Juist in deze tijd met grote veranderingen op komst (zoals mogelijke invoering leenstelsel en afschaffing ov jaarkaart) is er inzicht nodig in de ontwikkeling van woonwensen. Daarmee kan het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren worden bepaald. De uitkomsten van het onderzoek bieden  onmisbare marktinformatie aan     studentenhuisvesters, overheden en hoger onderwijsinstelingen.

Resultaten
Op 1 oktober 2014 presenteert Kences de uitkomsten van het onderzoek in de nieuwste Monitor Studentenhuisvesting. De presentatie vindt plaats tijdens het Landelijk Congres Studentenhuisvesting. Na het congres zijn de uitkomsten van het onderzoek ook beschikbaar op www.wonenalsstudent.nl.

 

Webdesign » SPRANQ