Studentenhuisvesting blijft zorgenkind

Studentenhuisvesting blijft zorgenkind

Op 8 maart a.s. praat de vaste kamercommissie BZK met minister Donner over studentenhuisvesting. Volgens de gezamenlijke sociale studentenhuisvesters is er een Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting nodig om het tekort aan studentenwoonruimte weg te werken.

In het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting van februari 2011 laat Eric Harms in zijn artikel 'Studentenhuisvesting blijft zorgenkindje' zien wat er tot nu toe is gedaan om het tekort aan studentenwoonruimte in te lopen. Ook wordt in zijn artikel duidelijk dat alleen door het samenwerken van sociale studentenhuisvesters, universiteiten, hogescholen, universiteitssteden en landelijke overheid een structurele oplossing kan worden gevonden voor de groeiende kamernood. In het artikel komt Kences uitgebreid aan het woord bij monde van directeur Vincent Buitenhuis.

Wilt u het hele artikel van Eric Harms lezen ? Gebruik dan deze link 'Studentenhuisvesting blijft een zorgenkindje'

Webdesign » SPRANQ