Minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden

Minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden

Op 1 oktober jl. publiceerde Kences de nieuwste monitor studentenhuisvesting. In deze monitor is een studievoorschotscenario opgenomen, waarbij verondersteld wordt dat studenten langer thuis blijven wonen. Dit zou kunnen leiden tot een afname van het aantal uitwonende studenten met 13.000 studenten in de komende acht jaar. Per studiestad zijn er echter behoorlijke verschillen. In een persbericht van 11 december jl. laat het CBS weten dat er tussen juli en oktober 2015  vijftien procent minder jongeren zijn verhuisd dan in dezelfde periode in 2014. Alle universiteitssteden kregen er minder jonge inwoners bij. Er zijn niet minder jongeren gaan studeren: de Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldde in oktober dat het aantal eerstejaarsstudenten dit studiejaar vrijwel gelijk is gebleven.

Grafiek: CBS

Vooral minder 18-jarigen verhuisd
Van juli tot en met oktober 2015 verhuisden 48 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland. Dat is bijna 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2014. De daling bij 18-jarigen was met ruim een kwart het sterkst. In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist.

Gevolgen op langere termijn
“De cijfers van het CBS onderschrijven ons scenario dat veel meer studenten thuis blijven wonen. Dat is een slechte zaak, want de kans bestaat dat studenten niet meer de studie van hun keuze kunnen volgen omdat ze als gevolg van het studievoorschot niet meer op kamers kunnen. Daarnaast is het sowieso goed voor studenten om op kamers te gaan.”, aldus Kences directeur Ardin Mourik.

Meer weten?

Kences : 01-10-2015 Stijging aantal thuiswonende studenten 

VSNU: 20-10-2015 Instroom eerstejaars ongeveer gelijk

CBS: 11-12-2015 Minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden

 

Webdesign » SPRANQ