Vragenlijst woonwensen afgesloten

Vragenlijst woonwensen afgesloten

Aan studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen weken gevraagd hoe zij willen wonen. Deze jaarlijkse meting van woonwensen is een initiatief van Kences. Inmiddels is de online vragenlijst afgesloten en zijn de onderzoekers begonnen met het verwerken van de data. Bijna 30.000 studenten deden mee aan dit online onderzoek. De iPad wordt een dezer dagen verloot. De winnaar krijgt hiervan per mail bericht. 

Resultaten bekend tijdens Kences-congres in najaar 2013
De resultaten van de Monitor Studentenhuisvesting worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Kences congres dat in het najaar van 2013 zal plaatsvinden. Aanmelding voor het congres wordt begin juni opengesteld. De vooraankondiging zal dan ook worden verzonden naar bezoekers van eerdere edities van het landelijke congres over studentenhuisvesting. De resultaten van de landelijke monitor studentenhuisvesting 2013 zijn na het congres per stad te downloaden op www.wonenalsstudent.nl

Actueel inzicht is nodig, juist nu
In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Kences in 2012 een landelijke monitor voor studentenhuisvesting ontwikkeld. Belangrijk onderdeel van de monitor is het jaarlijks meten van de woonwensen van studenten. Juist in deze tijd met grote veranderingen (invoering leenstelsel en afschaffing ov jaarkaart) en weinig investeringsruimte (verhuurderheffing) is er inzicht nodig in de woonwensen om zo het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen.

Kences
Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De Kences deelnemers huisvesten samen ruim 72.000 studenten in vrijwel alle studentensteden. Het gaat hierbij om huisvesting van Nederlandse studenten en studenten uit andere delen van de wereld.

 

Webdesign » SPRANQ