Kences en Aedes bepleiten wijzigingen Warmtewet

Kences en Aedes bepleiten wijzigingen Warmtewet

De behandeling van de Warmtewet is op initiatief van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom door de Tweede Kamer tot nader order opgeschort. Hij vroeg de minister eerst opheldering over de aansluitplicht van gebouweigenaren op warmtenetten. Over de vormgeving van deze aansluitplicht voeren Kences en Aedes momenteel samen met andere betrokken partijen overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Knelpunten
De schriftelijke behandeling van het wetvoorstel Warmtewet is inmiddels achter de rug. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 29 november 2011 in de Nota naar aanleiding van het Verslag een groot aantal schriftelijke vragen beantwoord. Kences en Aedes constateren echter dat de minister daarbij een tweetal gesignaleerde knelpunten niet wegneemt, daarom sturen zij nu een gezamenlijke brief aan de Tweede kamer.

Oplossing knelpunten
Kences en Aedes stellen in hun gezamenlijke brief van 15 februari 2012 aan de Tweede Kamer twee wijzigingen in het wetsvoorstel Warmtewet voor. Zij vragen de Kamer om de Warmtewet niet van toepassing te verklaren op klassieke blokverwarming en om het prijsrisico dat verhuurders lopen bij doorlevering van warmte aan de huurders weg te nemen.

Brief Kences en Aedes aan de Tweede Kamer

Wijziging van de Warmtewet: Verslag

Wijziging van de Warmtewet: Nota naar aanleiding van Verslag

Wijziging van de Warmtewet: Nota van wijziging

Webdesign » SPRANQ