Kences en BZK ontwikkelen monitor studentenhuisvesting

Kences en BZK ontwikkelen monitor studentenhuisvesting

Kences is een half jaar geleden in samenwerking met het ministerie van BZK gestart met de ontwikkeling van een monitor studentenhuisvesting. De onderzoeksbureaus ABF Research en Laagland Advies zijn aangetrokken voor de bouw van de monitor.

Op het gebied van studentenhuisvesting is er een grote behoefte aan een monitor in de vorm van een studentenwoningmarktmodel. Door inzet van de monitor kan beter worden ingespeeld op de ontwikkeling van studentenaantallen en de toekomstige vraag naar studentenhuisvesting

Kenniseconomie
De studentenhuisvesting vraagt om specifieke kennis en maatwerk. De kracht van Kences is de kennis van de studentenhuisvestingsmarkt, zowel in kwantitatieve (hoeveel is er nodig) als kwalitatieve zin (wat is er nodig). De Kences deelnemers werken vervolgens op basis van deze kennis aan voldoende geschikte en betaalbare studentenhuisvesting. Op deze manier draagt Kences haar steentje bij aan de kenniseconomie.

Groeimodel
Kences ontwikkelt de monitor volgens een groeimodel. Eerst is de kwantitatieve kant goed in beeld gebracht. Op dit moment wordt er overlegd met DUO en het ministerie van OC&W over de meest actuele cijfers. De eerste resultaten worden voor het begin van het nieuwe collegejaar verwacht. Daarna komt in een tweede fase de kwalitatieve kant aan bod. Voor de ontwikkelingen in de woonwensen van studenten wordt aansluiting gezocht bij de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête.

Meer  weten?
Via de nieuwsberichten op de Kences website zal regelmatig aandacht worden besteed aan de Monitor Studentenhuisvesting. 

Webdesign » SPRANQ