Huurplafond van tafel maar onzekerheid blijft

Huurplafond van tafel maar onzekerheid blijft

Het nieuwe woonakkoord zet een streep door het eerder aangekondigde nieuwe huurplafond van 4,5% van de WOZ-waarde. Het akkoord tussen minister Blok, de coalitiepartijen en D66, Christenunie en SGP is daarmee een stap in de goede richting. Helaas blijft er nog steeds onzekerheid bestaan over de toekomstige huurniveaus, vanwege de eveneens in het akkoord aangekondigde vereenvoudigingsslag van het WWS.

Tijdig overleg met BZK
Het afblazen van het huurplafond van 4,5% van de WOZ waarde is goed nieuws, maar daarmee zijn de projecten van studentenhuisvesters nog niet direct gered. De onzekerheid over toekomstige huurniveaus blijft bestaan door de aangekondigde vereenvoudiging van het puntenstelsel (met elementen van WOZ), die voor Prinsjesdag moeten worden uitgewerkt. Kences zal aandringen op tijdig overleg met het ministerie van BZK over de uit te werken aanpassingen, zodat studentenhuisvesting niet wederom kind van de rekening wordt. 

Financiering projecten onzeker
Financiering van nieuwbouw blijft de komende tijd mogelijk problematisch, door de genoemde onzekerheden. Het is afwachten wat het WSW doet met dit akkoord, aangezien zij vanwege het regeerakkoord nu zeer terughoudend zijn met het afgeven van borging voor nieuwe leningen. Ook is nog onbekend wat investeerders (en beleggers) in studentenhuisvesting van dit nieuwe akkoord vinden.

Voor meer informatie over het gehele woonakkoord, zie onderstaande links.

Links

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/13/kamerbrief-over-de-aanpak-van-de-problemen-op-de-woningmarkt.html

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/nieuws/2013/02/13/breed-akkoord-voor-woningmarkt-en-bouwsector.html

 

 

 

Webdesign » SPRANQ