Internationale student zoekt heldere informatie

Internationale student zoekt heldere informatie

Kences presenteert vandaag de uitkomsten van het Rode Loper onderzoek naar de informatievoorziening aan internationale studenten over huisvesting. Zo'n 70% van de 1400 ondervraagde studenten woont bij een Kences-deelnemer.
De informatie over hun huisvesting hebben ze voornamelijk bij de Kences-deelnemers opgehaald, en in tweede instantie bij de hoger onderwijsinstellingen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat studenten uit het buitenland behoefte hebben aan meer informatie in woord en beeld. De informatie moet juist en volledig zijn over de huisvesting en de leefomgeving waarin ze terecht komen. Een begrijpelijke wens, want studenten moeten vanuit hun thuisland woonruimte kiezen en vaak een contract van een half jaar of langer aangaan, zonder dat ze de woonruimte van tevoren hebben gezien. Ze moeten op dat moment een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.
Kences start direct met een verbeterproject om de wensen van studenten over informatievoorziening te verwerken op de websites van de Kences-deelnemers

Rode Loper
Om te kunnen studeren aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland, moeten internationale studenten een ingewikkeld en langdurige bureaucratisch proces doorlopen. Om het administratieve proces van toelating van buitenlandse studenten tot het hoger onderwijs te vereenvoudigen heeft een aantal organisaties het programma De Rode Loper opgezet.De Rode Loper is een initiatief van de VSNU en de HBO-raad, de Nuffic, Studiekeuze123, Studielink, Kences, DUO en de IND. Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om het administratieve proces van toelating van buitenlandse studenten tot het hoger onderwijs te vereenvoudigen.
Verenigd in een stuurgroep, en financieel ondersteund door het ministerie van OCW, zijn er vier projecten projecten van start gegaan:
1. Verbetering van online studiekeuzeomgeving, uitvoerder de Nuffic.
2. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student, uitvoerder de Nuffic.
3. Procesverbetering toelating en inschrijving buitenlandse studenten in de keten door een verbeterde inzet en gebruik van Studielink, uitvoerder Studielink.
4. Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten, uitvoerder Kences.

Onderzoek Kences
Om de huidige informatievoorziening over huisvesting aan buitenlandse studenten in kaart te  brengen, is Kences in 2011 een onderzoek gestart met als hoofdvragen:
- Hoe en door wie vindt de voorlichting over huisvesting aan (potentiële) internationale studenten nu plaats?
- Hoe tevreden zijn buitenlandse studenten over de huidige voorlichting wat betreft huisvesting?
- Wat zijn de sterke punten van de huidige informatievoorziening over huisvesting aan internationale studenten? Waar is verbetering nodig?
Een uitgebreide enquête onder internationale studenten maakte deel uit van het onderzoek. Ruim 1400 studenten deden mee aan het onderzoek. Vandaag publiceert Kences de resultaten van het onderzoek.

Verbetertraject
Er is behoefte aan veel meer informatie dan er nu gegeven wordt. Studenten komen in een doolhof terecht op het moment dat zij op zoek gaan naar informatie over woonruimte in Nederland. Kences kijkt daarom de komende tijd bij de eigen deelnemers naar mogelijkheden tot verbetering van de informatievoorziening aan internationale studenten. Ter ondersteuning van de studentenhuisvesters, stelt Kences een format op met alle benodigde stad- en woonspecifiek informatie. De deelnemers van Kences verbeteren daarna hun websites en informatiebronnen. Vervolgens treedt Kences in contact met de onderwijsinstellingen om met hen eenzelfde doel te bereiken.

Voor het volledige rapport zie Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten

Zie voor meer informatie ook www.rodeloperprogramma.nl

 

Webdesign » SPRANQ