Wetsvoorstel Tijdelijke Huur belemmering voor internationalisering

Wetsvoorstel Tijdelijke Huur belemmering voor internationalisering

Minister Blok introduceert een nieuw flexibel huurcontract in het wetsvoorstel Tijdelijke Huur. Dat huurcontract mag maximaal 2 jaar duren, waarbij de huurder de mogelijkheid krijgt om tussentijds op te zeggen. Door grotere risico’s op leegstandskosten zullen universiteiten en hogescholen mogelijk minder kamers reserveren. En zonder gegarandeerde kamer blijft de student weg uit Nederland. Kences reageert daarom kritisch op het voorstel, in een gezamenlijke reactie met VSNU, Vereniging Hogescholen en het Netwerk Kennissteden Nederland.

Reactie van Kences, VSNU, Vereniging Hogescholen en Netwerk Kennissteden
Het voorgestelde tijdelijke huurcontract vormt een mogelijke bedreiging voor de voortgang van de ingezette internationalisering van het hoger onderwijs, aldus betrokkenen in hun brief. Ter illustratie het volgende voorbeeld. Een internationale student huurt vanaf 1 september een kamer voor een jaar. Vervolgens zegt de student per 1 maart de huur op. De kamermarkt is in deze periode ontspannen en de kamer kan door de verhuurder niet opnieuw voor enkele maanden verhuurd worden. Zo ontstaan grote leegstandskosten die worden betaald door de onderwijsinstellingen. De onderwijsinstellingen kunnen hierdoor besluiten om geen kamers meer te reserveren. Gevolg hiervan is minder beschikbare gereserveerde kamers voor internationale studenten, waardoor deze studenten geen huisvesting hebben tijdens hun studie en wegblijven uit Nederland.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
Tijdens het Landelijk Congres Studentenhuisvesting op 1 oktober jl. spraken studentenhuisvesters al met minister Blok over zijn wetsvoorstel Tijdelijke Huur. De studentenhuisvesters drongen er bij de minister op aan om de voorgestelde mogelijkheid voor huurders om tijdelijke huurcontracten tussentijds op te zeggen, te schrappen uit het wetsvoorstel. De studentenhuisvesters herinnerde de minister aan de, in 2011 in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, gemaakte afspraak over aanpassing van huurcontracten voor internationale studenten en promovendi. Minister Blok zegde tijdens het congres toe dat hij na de internetconsultatie zal kijken of het voorstel moet worden gewijzigd.

Uitbreiding campuscontract voor promovendi wel goed nieuws
Het wetsvoorstel bevat ook goed nieuws. Studentenhuisvesters, hoger onderwijsinstellingen en kennissteden laten in de gezamenlijke reactie weten verheugd te zijn over de voorgestelde uitbreiding van het campuscontract voor promovendi. Dit geeft de mogelijkheid om kamers te verhuren aan studenten en promovendi, met in beide gevallen een opzegmogelijkheid bij beëindiging van de studie of promotie.

Lees hier de volledige reactie van Kences, VSNU, Vereniging Hogescholen en het Netwerk Kennissteden op het wetsvoorstel Tijdelijke Huur.

 

Webdesign » SPRANQ