Geen inkomenstoets voor studenten en promovendi

Geen inkomenstoets voor studenten en promovendi

Kences is blij met de nieuwe regelgeving (voortvloeiend uit Woningwet 2015) rondom inkomenstoetsing en het toewijzen van huisvesting voor studenten en promovendi. Bij voltijds studenten en promovendi hoeft geen toetsing van het inkomen plaats te vinden. Dit geldt eveneens voor internationale studenten. Een bewijs dat de betreffende student studeert of promoveert aan een erkende onderwijsinstelling is voldoende.

Directeur Ardin Mourik van Kences: “Dit is goed nieuws voor zowel studenten en promovendi als studentenhuisvesters. Het voorkomt ingewikkelde, tijdrovende zoektochten naar het exacte inkomen van studenten en promovendi, waardoor we ons kunnen concentreren op onze kerntaak: onderdak bieden aan talent.”

Toetsing van het inkomen is noodzakelijk om te bepalen of iemand recht heeft op een sociale huurwoning. Van het inkomen van voltijds studenten en promovendi weten we dat dit meestal onder de inkomensgrens blijft (in 2015: €38.950). In de oude regelgeving waren promovendi niet opgenomen en moest hun inkomen wel getoetst worden.

Kences heeft voor de uitvoering van de nieuwe regelgeving een praktijkrichtlijn opgesteld voor corporaties die studenten en promovendi huisvesten. Deze praktijkrichtlijn is hier te downloaden.

Webdesign » SPRANQ