Actie van Donner inzake kamertekort gevraagd

Actie van Donner inzake kamertekort gevraagd

De Tweede Kamer heeft op 8 maart jl. minister Donner opgeroepen actief aan de slag te gaan met studentenhuisvesting. Alle partijen gaven aan het ambitieniveau van de minister te laag te vinden. De fracties maakten de koppeling met benodigde investeringen in de kenniseconomie. Meerdere fracties kwamen tijdens het Algemeen Overleg met concrete voorstellen of knelpunten die een oplossing vragen, waarbij werd geciteerd uit brieven van de G4, Eindhoven en Kences.

Minister Donner zegt toe knelpunten te inventariseren voor juni 2011
De minister ging hierop in door aan te geven dat hij overal voor open staat, mits de knelpunten maar concreet genoeg zijn. Hij wil concreet weten welke maatregel genomen moet worden en op welke manier die maatregel (of uitzondering) daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van meer studentenkamers. Donner gaf aan met een knelpunteninventarisatie bezig te zijn, die hij in juni wil afronden, waarna de afweging kan worden gemaakt of er een nieuw actieplan nodig is.

Kences levert snel knelpunten aan
Kences ziet dit als een uitnodiging om nu te komen met concrete problemen en oplossingen. Gelukkig heeft de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting die punten snel voorhanden, want daar wordt al druk aan gewerkt. De minister werd ook nog gevraagd om onderzoek te doen naar de gevolgen van herinvoering huurtoeslag bij onzelfstandige eenheden, waarbij de woningcorporaties de administratieve uitvoering ter hand nemen. Daarover komt voor Pasen bericht van de minister.

Webdesign » SPRANQ