SLS Wonen nieuwe deelnemer Kences

SLS Wonen nieuwe deelnemer Kences

Kences verwelkomt per 1 januari 2011 met gepaste trots haar negende deelnemer: studentenhuisvester SLS Wonen uit Leiden. Het toetreden van SLS Wonen betekent een versterking van Kences als krachtige brancheorganisatie van sociale studentenhuisvesters in Nederland.

SLS Wonen
De Leidse studentenhuisvester SLS Wonen heeft vanaf 1957, toen bekend onder de naam Stichting Leidse Studentenhuisvesting, voor een belangrijk deel bijgedragen aan de ontwikkeling en uitbreiding van studentenhuisvesting in Leiden. Door panden van de sloop te redden, op te knappen en een tweede leven te geven zijn er in de loop van de jaren veel bijzondere panden verworven en ontwikkeld. Met een bezit van ruim 5.000 eenheden is SLS Wonen de grootste verhuurder voor studenten in Leiden en omgeving. Een groot deel van het bezit is rijks- of gemeentelijk monument. Zo'n 1.500 wooneenheden zijn gesitueerd in monumentale panden.

Directeur/bestuurder van SLS Wonen, mw. Lisa Johnson, is per 1 januari 2011 benoemd als bestuurslid van Kences.

Webdesign » SPRANQ