De Key ontwikkelt Startblok Riekerhaven

De Key ontwikkelt Startblok Riekerhaven

Op het voormalig sportcomplex Riekerhaven ontwikkelt Kences deelnemer De Key in samenwerking met de gemeente Amsterdam het Startblok Riekerhaven. Op deze plek, aan de ring A10 in Amsterdam Nieuw West, kunnen jongeren tijdelijk wonen en samen aan hun toekomst bouwen.

In Startblok Riekerhaven komen 500 jongerenwoningen: 250 voor erkende jonge vluchtelingen (statushouders) en 250 voor werkende jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden. Samen vormen de jongeren van diverse afkomst een community waarin ieders eigen inbreng voorop staat. Naast wonen is er ook ruimte voor werk-, stage – en leerinitiatieven. Zo krijgen honderden woonstarters de kans een toekomst op te bouwen in Amsterdam.

Heft in eigen hand
Wonen in Startblok Riekerhaven betekent dat je zelf het heft in handen neemt. Bewoners krijgen ruimte en spelen daardoor een actieve rol in het beheer van de woningen, de gemeenschappelijke ruimtes en buitenruimten. Ook worden zij betrokken bij het verhuurproces en bij klein onderhoud en reparaties. Er is veel ruimte voor initiatieven op het terrein van sport, cultuur en ontspanning. De komende maanden werken De Key en de gemeente het concept van zelfbeheer uit, samen met diverse partners en een jongerenpanel.

Tijdelijkheid creëert kansen
Jongeren die gaan wonen in Startblok Riekerhaven tekenen een tijdelijk huurcontract. Gedacht wordt aan een periode van vijf jaar. Op deze manier geven zijzelf telkens nieuwe jongeren een kans om hier te wonen en mee te doen. Bewoners van Startblok Riekerhaven bouwen aan een dynamische community en hun eigen toekomst. Na vijf jaar gaan bewoners op zoek naar andere woonruimte met in hun bagage de opgebouwde ervaringen.

Duurzaam door herbestemming
Planning is dat de eerste bewoners in juni 2016 de sleutel ontvangen van hun woning in het Startblok Riekerhaven. De snelle realisatie van dit tijdelijke project is mogelijk door herbestemming van studentenwoningen die nu nog in de Houthavens staan. Deze worden gedemonteerd en in Nieuw West weer opgebouwd. De Key onderzoekt of het mogelijk is duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, toe te passen. De zelfstandige jongerenwoningen met eigen keuken, badkamer en toilet hebben een woonoppervlakte van 24 m2.

Goede start voor nieuwe stadswijk
De Riekerhaven wordt ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk. De voorbereidingen zijn in gang gezet, maar het duurt nog jaren voordat de eerste paal de grond in gaat. Daarom is gekozen voor de tijdelijke bestemming van het gebied voor een periode van ongeveer negen jaar. De tijdelijke invulling heeft een positieve uitstraling op de omgeving; zoals eerder is bereikt rondom de Houthavens. Zo bouwt Startblok Riekerhaven niet alleen aan een toekomst voor de jongeren maar ook aan de nieuwe stadswijk.

Startblokpanel
Het Startblokpanel, bestaande uit negen jongeren, gaat de gemeente en De Key adviseren over de invulling van Startblok Riekerhaven. In de zomer van 2016 wonen hier 500 jongeren, waarvan 250 statushouders. Het panel is een afspiegeling van de toekomstige bewoners. Uit de meer dan 40 gemotiveerde jongeren is de keuze uiteindelijk gevallen op vier studenten, drie statushouders en twee jongeren uit Nieuw West.

Webdesign » SPRANQ