Tussenstand woonwensen onderzoek studenten

Tussenstand woonwensen onderzoek studenten

Nu al hebben 21.000 studenten meegedaan aan het landelijke woonwensen onderzoek. Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, startte drie weken geleden de online enquête als onderdeel van de landelijke monitor studentenhuisvesting. Het ministerie van BZK, de VH en de VSNU werken mee aan dit onderzoek. De uitkomst van het onderzoek biedt marktinformatie aan studentenhuisvesters, overheden en hoger onderwijsinstellingen. Meedoen aan het woonwensenonderzoek kan nog tot 1 mei, onder de deelnemers wordt de nieuwste Ipad Air verloot.

Woonwensenonderzoek
Vanaf 16 maart tot 1 mei vraagt Kences op www.wonenalsstudent.nl aan studenten hoe zij willen wonen. Inzicht in de ontwikkeling van woonwensen is nodig om het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen. Een lokale rapportage met inzicht in woonwensen kan alleen gemaakt worden als er in een stad voldoende studenten meedoen aan het onderzoek. Op dit moment is dit nog niet voor alle studentensteden het geval. Daarom zetten Kences deelnemers in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen zich ook de komende weken in om zoveel mogelijk studenten mee te laten doen aan de enquête. 

Monitor studentenhuisvesting

De monitor is een initiatief van Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. De monitor is onderdeel van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dat voor de periode 2012 - 2016 door de landelijke overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen, studentenvakbond en studentenhuisvesters ondertekend is.

De monitor bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve rapportage. Het kwantitatieve deel geeft inzicht in studentenaantallen per stad en kent als basis de OCW-referentieraming. Het kwalitatieve deel geeft inzicht in de woonsituatie en de woonwensen van studenten en is gebaseerd op het lopende woonwensenonderzoek. De monitor studentenhuisvesting wordt in opdracht van Kences gerealiseerd door onderzoeksbureau ABF Research.

Resultaten

Kences presenteert de nieuwste monitor studentenhuisvesting op het jaarlijkse Landelijk Congres Studentenhuisvesting, op 1 oktober 2015 in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Webdesign » SPRANQ