Blijven studenten thuis wonen door leenstelsel?

Blijven studenten thuis wonen door leenstelsel?

Vanaf volgend jaar blijven studenten mogelijk langer en vaker thuis wonen door afschaffing van de basisbeurs. Dat betekent nogal wat voor studentenhuisvesters. Om zicht te krijgen op de gevolgen per stad, heeft Kences in de nieuwste monitor studentenhuisvesting een scenario laten doorberekenen. Daarin zijn de mogelijke effecten van het leenstelsel per stad in beeld gebracht. De uitkomsten worden samen met de nieuwste monitor gepresenteerd tijdens het Landelijk Congres Studentenhuisvesting op 1 oktober in Eindhoven (TU/e). Nieuwsgierig geworden? Meld u dan nu aan voor het congres!

Studenten verkiezen de basisbeurs boven een tussenjaar
Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben hoger onderwijsinstellingen te maken met een grote toestroom van eerstejaars studenten. Dat viel te verwachten. Het kabinet wil met steun van D66 en GroenLinks de basisbeurs per 1 september 2015 afschaffen. Dit maakt studeren duurder. Voor een uitwonende student scheelt dit 3.350 euro en voor een thuiswonende 1.200 euro per studiejaar. Eigenlijk wilde het kabinet de basisbeurs vorig studiejaar al afschaffen. Daarom gingen ook in 2013 veel leerlingen meteen na hun eindexamen studeren. Pas in juni 2013, vlak voor de zomervakantie, stelde minister Bussemaker haar wetswijziging bij gebrek aan politieke steun een jaar uit. 

Landelijk Congres Studentenhuisvesting
Op 1 oktober 2014 presenteert Kences de nieuwste Monitor Studentenhuisvesting tijdens het Landelijk Congres Studentenhuisvesting in Eindhoven (TU/e). Met actuele cijfers en prognoses per stad. Dit jaar bevat de monitor naast de prognoses ook een scenario met mogelijke effecten van het leenstelsel tot op stadsniveau. Tijdens het congres hoort u de mening van Jo van Ham (Lid CvB TU/e), Thom de Graaf (Voorzitter Vereniging Hogescholen), Dirk Brounen (Hoogleraar Tilburg University), Ton Jochems (voorzitter Kences) en Stef Blok (Minister voor Wonen en Rijksdienst). Voor meer informatie en aanmelding: http://www.kences.nl/nl/nieuws/congres.html

Webdesign » SPRANQ