Hoe wil jij wonen als student?

Hoe wil jij wonen als student?

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf 2 april 2013 weer gevraagd hoe zij willen wonen. Deze jaarlijkse meting van woonwensen is een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Tussen 2 april en 1 mei 2013 kunnen studenten de enquête invullen via www.wonenalsstudent.nl. De oproep om mee te doen aan de enquête, wordt ondersteund door het ministerie van BZK, HBO-raad, VSNU en de gezamenlijke studentenhuisvesters. Dit jaar worden ook kleinere studentensteden zoals Amersfoort bij het onderzoek betrokken. Studenten kunnen meedoen met het woonwensen onderzoek via hun computer, tablet of smartphone. Deelnemers aan de enquête maken kans op een iPad.

Actueel inzicht is nodig, juist nu
In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Kences in 2012 een landelijke monitor voor studentenhuisvesting ontwikkeld. Belangrijk onderdeel van de monitor is het jaarlijks meten van de woonwensen van studenten. Vorig jaar deden ruim 30.000 studenten mee aan het onderzoek. Juist in deze tijd met grote veranderingen (invoering leenstelsel en afschaffing ov jaarkaart) en weinig investeringsruimte (verhuurderheffing) is er inzicht nodig in de woonwensen om zo het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen.

Resultaten
De resultaten van de  Monitor Studentenhuisvesting worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Kences congres dat in het najaar van 2013 zal plaatsvinden. De resultaten van de landelijke monitor studentenhuisvesting 2013 zijn na het congres per stad te downloaden op www.wonenalsstudent.nl. Nu al zijn daar de rapporten van 2012 te downloaden.

Kences
Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De Kences deelnemers huisvesten samen ruim 72.000 studenten in vrijwel alle studentensteden. Het gaat hierbij om huisvesting van Nederlandse studenten en studenten uit andere delen van de wereld.

 

Webdesign » SPRANQ