In de stad bouwen kan goedkoper

In de stad bouwen kan goedkoper

Bouwbudgetten van zowel overheden als marktpartijen staan onder druk. De deelnemers van Kences die voor studenten willen bouwen in de binnenstad weten daar alles van. Daarom hebben zij onlangs verzocht om versoepeling van de landelijke bouwregelgeving voor de bouw van studentenhuisvesting. Ook heeft Kences de lokale overheden opgeroepen bij de bouw van studentenwoningenen alleen het Bouwbesluit te hanteren en af te zien van verdere lokale regelgeving.

Onderzoek
Om te zien of er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van binnenstedelijk bouwen heeft Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol een studie laten uitvoeren. De studie van het EIB naar de maatschappelijke kosten en baten van binnenstedelijk bouwen en de mogelijkheden tot optimalisatie, komt met verrassende conclusies.

Onderzoeksmethode
Het EIB heeft op basis van 150 grondexploitaties onderzocht wat de verschillen zijn in kosten en opbrengsten tussen binnenstedelijke bouwen en bouwen op uitleglocaties, inclusief de rol van infrastructuur. Om de opties tot optimalisering in kaart te brengen heeft een gedetailleerde analyse van concrete woningbouwprojecten plaatsgevonden. Daarna zijn de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende type projecten in kaart gebracht.

Conclusie
Veel binnenstedelijke bouwplannen lijken te duur. Maar minder rigide omgaan met bouwnormen en sociale-huureisen kan enorm veel schelen. Zonder verlies van belangrijke kwaliteiten zouden de kosten per woning van enkele duizenden tot 30.000 euro omlaag kunnen. Een strikte  toepassing van eisen, ongeacht de omstandigheden jaagt de kosten onnodig omhoog.

Aanbevelingen
De studie  "Succesvol binnenstedelijk bouwen" geeft antwoorden en concrete aanbevelingen op de volgende vragen. "Hoe kan anders omgegaan worden met eisen die overheden stellen?" en "Welke verhoging van opbrengsten en verlaging van kosten is te realiseren?"

De publicatie is te bestellen via http://www.eib.nl/publicaties/recente-publicaties/

Bronnen: Cobouw, EIB

Webdesign » SPRANQ