CBS: toename eenpersoons huishoudens

CBS: toename eenpersoons huishoudens

Het 'eenpersoonshuishouden' wordt de norm in Nederland. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de woningmarkt. Over een kwart eeuw is de groep alleenstaanden en eenoudergezinnen al even groot als het aantal paren. In de jaren erna neemt het belang van de paren alleen maar verder af. Dat blijkt uit de nieuwe 'huishoudensprognose' van het CBS. Die moest worden aangepast omdat Nederlanders weer ouder worden dan eerder werd verondersteld.

Lees meer over de prognoses van het CBS

Webdesign » SPRANQ