Samenwerken aan kenniseconomie loont

Samenwerken aan kenniseconomie loont

Voedsel, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life sciences, Chemie, Water. Dit zijn negen sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Om deze positie te verstevigen, is er door de overheid een nieuw beleid ingevoerd. Ondernemers maken per sector een actieagenda, samen met de overheid en kennisinstellingen.

Nota bedrijfsleven beleid
Voor elke sector wordt een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het Midden en Klein Bedrijf (MKB)  geselecteerd. Dit zogenoemde topteam bracht  in juni 2011 advies uit aan de minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Dit advies gaat in op de ambities en speerpunten van de sector. Ook presenteerde elke sector de sectoragenda en een plan van aanpak. De adviezen van de topsectoren worden gebruikt om de nota bedrijfsleven beleid uit  te werken. Deze nota wordt later dit jaar naar de Kamer gestuurd.

Budget
De overheid maakt circa 1,5 miljard euro vrij op de begroting voor de topsectoren. De topteams kunnen voorstellen indienen om deze middelen te besteden. Dit gebeurt naar aanleiding van de adviezen van de topteams en de beleidsdoelen. De topteams krijgen dus geen eigen budget, maar hebben wel invloed op de manier waarop het geld wordt besteed. De betrokken ministeries blijven verantwoordelijk voor de bestedingen. Daarnaast verwacht het kabinet van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en de Koninklijke  Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) dat zij een substantieel deel van hun onderzoeksmiddelen inzetten op onderzoek dat voortvloeit uit de agenda's van de topsectoren.

Kennisinstellingen
De NWO en KNAW laten in een reactie weten verheugd te zijn over de maatregelen die minister Verhagen treft om het bedrijfsleven te stimuleren en meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Deze stappen zijn volgens hen nodig om Nederland naar de top van kenniseconomieën te brengen. KNAW, NWO en de Vereniging van Universiteiten  (VSNU)  zien veel aangrijpingspunten in de agenda's.  Alle drie zullen zij, vanuit  hun eigen positie en missie, zich inspannen om de samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven te intensiveren en tot een succes te maken.

De VSNU geeft daarbij aan dat universiteiten en bedrijven kunnen  terugkijken op meer dan vijftien jaar intensieve en succesvolle samenwerking. Bijvoorbeeld in de internationaal zeer geprezen vorm van Technologische Topinstituten. Een TTI is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De eerste hiervan werden in 1997 in het leven geroepen met als doel een bijdrage te leveren aan de omzetting van kennis in toepassingen. Het ligt de universiteiten dan ook nauw aan het hart om deze samenwerking in de toekomst voort te zetten en naar nieuwe successen te leiden. Een voorbeeld hiervan is Eindhoven

Brainport
Eindhoven is in juni 2011 uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. De Amerikaanse denktank Intelligent Community Forum had Eindhoven al drie jaar achter elkaar genoemd in de top-7 van slimste plekken. De regio wordt vooral geroemd om het project Brainport. Daar werken bedrijven en wetenschappers samen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. 

"Ze vinden het heel slim dat wij erin zijn geslaagd om een nieuwe technologische economie op te zetten met heel veel verschillende bedrijfjes", zegt burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. "Ze hebben ons voor volgend jaar als voorbeeld uitgekozen voor de hele wereld over hoe bedrijven, overheid en kennisinstellingen met elkaar samen moeten werken."

Kences
Als brancheorganisatie van studentenhuisvesters in Nederland is Kences blij met de groeiende aandacht voor de samenwerking van de bij de Nederlandse kenniseconomie betrokken partijen. Een van de noodzakelijke voorzieningen voor het ontwikkelen van een gezonde kenniseconomie is studentenhuisvesting.  Voor de realisering van goede en betaalbare studentenhuisvesting  is het van groot belang dat alle bij de kenniseconomie betrokken partijen nauw met elkaar samenwerken. 

Webdesign » SPRANQ