SLS Wonen realiseert 500 extra studenteneenheden

SLS Wonen realiseert 500 extra studenteneenheden

Kences deelnemer SLS Wonen presenteerde op haar 55-jarig jubileum de plannen voor de periode 2012-2016. Uit het recente woonwensenonderzoek dat SLS Wonen, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en de Gemeente Leiden hebben laten uitvoeren, blijkt dat het tekort aan studentenhuisvestings eenheden iets is afgenomen ten opzichte van 2009. In 2009 was het tekort 4.150. Nu bedraagt het 3.650. SLS Wonen wil in de periode tot en met 2016 haar bezit en beheer in ieder geval uitbreiden met meer dan 500 eenheden. 

Student in de Wijk
Niet alleen kan de stad aantrekkelijker worden voor studenten, maar omgekeerd kunnen de studenten ook voor de stad interessant zijn. SLS Wonen signaleert dat studenten niet alleen onderwijs en huisvesting 'consumeren', maar ook tijdens en na hun studie veel te bieden hebben aan de stad en haar inwoners. Dit thema is vooral van belang op binnenstedelijke locaties en plekken buiten de grote complexen en campusgebieden waar studenten als buren naast andere niet studerende inwoners van Leiden (gaan) leven.

Plannen op korte termijn
In panden aan de Steenschuur en Langebrug in Leiden zullen eind 2013 ruim 250 studenten gehuisvest zijn. SLS Wonen realiseert in het rijksmonument 35 studio's. Verder wordt het gevelrestant van de in 1931 afgebrande Petruskerk in het nieuwbouwplan opgenomen en de oude Plaatsteeg tussen de Breestraat en de Langebrug krijgt haar functie als verbinding tussen de Pietserwijk en het stadscentrum weer terug. Op de locatie van de voormalige gebouwen van Sociale Zaken en de brandweerkazerne bouwt SLS Wonen 217 kamers.

Webdesign » SPRANQ