Minister Blok en studentenhuisvesting

Minister Blok en studentenhuisvesting

Minister Blok heeft 5 juni jl. de Tweede Kamer schriftelijk geinformeerd over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Het LAS is door alle bij studentenhuisvesting betrokken partijen in 2011 opgesteld voor de komende vijf jaar. Het LAS wil door meer samenwerking en afstemming het tekort aan studentenwoningen terugdringen.

LAS
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ging in 2011 de kamernood onder studenten te lijf met een Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Een plan dat werd ondertekend door sociale en particuliere studentenhuisvesters, gemeenten, hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het plan zorgt voor voor verlichting van bouwregels, biedt verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke bouw en brengt betrokken partijen bij elkaar in een landelijk platform studentenhuisvesting. De sociale verhuurders, verenigd in brancheorganisatie Kences, zegden in het plan toe de komende jaren 16.000 kamers bij te bouwen, een investering van € 1 miljard.

Resultaten
In zijn brief beschrijft de minister de behaalde resultaten op het gebied van de verhuurderheffing, inkomenstoets international studenten, bouwregelgeving en samenwerking. De bij Kences aangesloten studentenhuisvesters worden ook genoemd. Zij realiseerde tot nu toe 5000 nieuwe studenteneenheden, dat is ruim 30% van de toegezegde extra 16.000 eenheden. Nog eens ruim 3.000 studentenkamers zijn momenteel in aanbouw.

Nog te verwachten
De minister schrijft in zijn brief dat er in samenwerking met alle bij het LAS betrokken partijen, vijf activiteiten uit het actieplan zullen worden vormgegeven en afgerond. Het gaat om een nieuwe huurvorm voor internationale studenten, een haalbaarheidsonderzoek naar een investerings- of obligatiefonds studentenhuisvesting, inventariseren van problemen rondom flankerend beleid en de registratiewijze van studentenflats in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Huurtoeslag
Om meer evenwicht in de woningmarkt te brengen als het gaat om onzelfstandige en zelfstandige woonruimte, heeft Kences in het actieplan aangegeven met een voorstel te komen over huurtoeslag en studentenhuisvesting. Kences wacht hiermee tot dat er na Prinsjesdag 2013 meer duidelijkheid is over de vereenvoudiging van het Woningwaarderingsstelsel.

Link:
De brief van minister Blok van 5 juni 2013 over studentenhuisvesting aan de Tweede Kamer inclusief bijlagen.

 

 

 

 

 

 

Webdesign » SPRANQ