SSH bouwt 570 studentenwoningen

SSH bouwt 570 studentenwoningen

Universiteit Utrecht en Kences deelnemer SSH hebben overeenstemming bereikt over de gronduitgifte voor de bouw van circa 570 nieuwe studentenwoningen in De Uithof. Het complex is halverwege 2015 gereed en wordt gebouwd op de plek waar nu de spaceboxen La Capanna staan. De totstandkoming van dit nieuwe complex is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de SSH, Universiteit Utrecht en Gemeente Utrecht.

Het complex
Uitgangspunt is dat het complex ongeveer 570 studenteneenheden bevat. De ene helft bestaat uit kamers van 16 m2 en de andere helft uit woningen van 28 m2. In de 'plint' is ruimte voor bewoners faciliteiten, bijvoorbeeld een wasserette. Het ontwerp wordt vormgegeven in 2012.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
Op donderdag 17 november 2011 heeft minister Donner van BZK  samen met onder meer SSH-directeur Ton Jochems en wethouder Gilbert  Isabella van de gemeente Utrecht, zijn handtekening gezet onder het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting. Dit plan gaat uit van een zeer nauwe samenwerking tussen  overheid, gemeente, onderwijsinstellingen, studenten  en studentenhuisvesters. De totstandkoming van dit nieuwe complex in Utrecht  is hier een goed voorbeeld van.

Bestemmingsplan De Uithof
De Universiteit Utrecht heeft de grond waarop het nieuwe studentencomplex wordt gebouwd vanaf 2004 kosteloos aan SSH beschikbaar gesteld om met 234 spaceboxen snel tijdelijke huisvesting te realiseren. In 2009 heeft de Universiteit Utrecht het contract met de SSH verlengd tot de zomer van 2013, zodat de woonunits gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van deelnemers aan Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF). Vanaf 2010 heeft de Gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit Utrecht en overige partijen, waaronder de SSH, een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor De Uithof. Hiermee werd de ontwikkeling van Utrecht Science Park mogelijk. In het bestemmingsplan staat dat op grond in eigendom van de Universiteit Utrecht het 'campuswonen' kan worden uitgebreid. De SSH en de Universiteit Utrecht hebben nu overeenstemming bereikt over de definitieve invulling van het kavel. Na het EJOF worden de spaceboxen verwijderd en wordt de grond bouwrijp gemaakt voor het nieuwe studentencomplex. Er is op dit moment nog geen nieuwe bestemming voor de boxen.

Verdere plannen SSH
Naast dit nieuwe complex in De Uithof, is SSH bezig met het Provinciehuis in Rijnsweerd. Hier worden zo'n 600 studentenkamers gerealiseerd voor een periode van 10-15 jaar. Daarnaast zal vanaf 2017 woonruimte worden ontwikkeld op het voormalige KPN-terrein bij de Ina Boudier Bakkerlaan. SSH blijft daarnaast, samen met de gemeente en de universiteit, constant op zoek naar andere mogelijkheden voor studentenhuisvesting.

Carsharing
SSH onderzoekt de mogelijkheden om gebruik te maken van carsharing  in plaats van het realiseren van parkeerplaatsen bij het nieuwe complex. SSH heeft hier goede ervaringen mee bij andere complexen. Studenten bezitten vaak geen auto, maar willen hier af en toe wel gebruik van kunnen maken. Door bijvoorbeeld een abonnement op een carsharing service aan te bieden, kan aan de specifieke vraag van studenten worden voldaan en  er is meer ruimte om studentenwoningen te realiseren.

Webdesign » SPRANQ