Studentensteden verliezen miljoenen door BAG

Studentensteden verliezen miljoenen door BAG

Door een wijziging in de definitie van het begrip ‘woonruimte’, lopen studentensteden mogelijk miljoenen mis aan inkomsten uit het gemeentefonds. Dit komt doordat men de definitie gaat gebruiken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze definitie zijn onzelfstandige studentenkamers niet meer opgenomen als woonruimte. Voor een stad als Wageningen kost dit op jaarbasis zo’n € 1,5 miljoen. Ook steden als Delft, Groningen en Amstelveen worden getroffen. Door de aanpassing van de definitie 'woonruimte' verliezen studentensteden op papier vele duizenden woningen. Voor elke woning krijgt een gemeente jaarlijks ongeveer 350 euro dit betekent dat diverse studentensteden miljoenen uit het Gemeentefonds dreigen mis te lopen.

Minder geld Gemeentefonds door BAG
Het is al enige jaren bekend dat er voor de verdeling van het gemeentefonds een andere definitie van ‘woning’ aankomt. De bedoeling is dat de definitie voor de maatstaf ‘woonruimten’ in het gemeentefonds synchroon gaat lopen met de definitie van ‘woning’ in de BAG. De huidige maatstaf woonruimte bestaat uit vier categorieën: woningen, wooneenheden, recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen. De BAG kent alleen woningen. Voor de verschillende categorieën woonruimten die dreigden te verdwijnen als gevolg van de definitieverandering is inmiddels min of meer een oplossing gevonden. Dit geldt niet voor de onzelfstandige studentenwoningen. De definitieve gevolgen voor gemeenten zijn pas over een paar weken bekend als minister Plasterk van BZK de zogeheten ‘december-circulaire’ verstuurd.

Nieuwbouw studentenwoningen ter discussie?
De BAG-kwestie heeft niet alleen gevolgen voor de huidige voorraad studentenwoningen, maar ook voor nieuwbouw. Delft moet bijvoorbeeld om aan de vraag te voldoen tot 2020 nog 2500 wooneenheden voor studenten bijbouwen. Delftse studenten wonen graag onzelfstandig met gedeelde voorzieningen. Masterstudenten willen over het algemeen in kleinere, rustigere groepen wonen, bachelors geven de voorkeur aan grotere groepen en een levendige sfeer. Ook de grote groep buitenlandse studenten die voor Delft kiest, prefereert gezamenlijke studentenhuisvesting. Wanneer Delft op basis van deze behoefte gaat bouwen, is dat slecht voor de gemeentebegroting. Wethouder Aletta Hekker van Delft stelt dat de bouw van onzelfstandige studentenkamers in het gedrang komt.

Ook studenten gedupeerd door BAG
Kences waarschuwt al maanden voor de gevolgen van de wijzigingen in de BAG. Zowel gemeenten als studenten worden er financieel door benadeeld. Duizenden studenten moeten administratief verhuizen. Hebben zij nu nog een eigen adres per kamer, straks delen ze het adres met hun huisgenoten. Mogelijk heeft dit administratieve knelpunten tot gevolg, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, uitkeringen en toeslagen. Kences bepleit een permanent register voor onzelfstandige woonruimte, waardoor de eenheden niet verdwijnen. Daarmee kan ook het probleem van gemeenten worden aangepakt. Een correctie op de verdeling in het gemeentefonds is dan makkelijker uit te voeren. Het ministerie van BZK zegde toe een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het door Kences gevraagde permanente register.

Bronnen:

Binnenlands Bestuur:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/studentensteden-voor-miljoenen-de-klos.9449879.lynkx

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/nieuwbouw-studentencomplexen-op-de-helling.9449885.lynkx

Kences:

http://www.kences.nl/nl/nieuws/nieuwsberichten/02-04-2014-voor-veel-studenten-dreigt-verlies-adres.html

 

Webdesign » SPRANQ