Minister Blok: geen inkomenstoets studenten

Minister Blok: geen inkomenstoets studenten

Tijdens het Landelijk Congres Studentenhuisvesting op 1 oktober jl. deed minister Blok voor Wonen en Rijksdienst een belangrijke toezegging aan Kences. Er komt geen inkomenstoets voor voltijdsstudenten die gaan huren bij een woningcorporatie. Logisch, want uit onderzoek blijkt dat 99,5% van alle studenten een inkomen heeft dat onder de inkomensgrens van €34.678 van de tijdelijke staatssteunregeling voor corporaties ligt. Met de komst van het leenstelsel bestond het gevaar dat alle studenten die bij woningcorporaties gaan wonen, moesten worden getoetst op inkomen, omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs stopt met de inkomenscontrole. De door Blok aangekondigde uitzondering scheelt veel gedoe voor studenten en huisvesters. Straks volstaat een bewijs van inschrijving (voltijd) aan een hoger onderwijsinstelling. Het jaarcongres van Kences vond plaats in Eindhoven, op de campus van de TU/e.

Betaalbaar wonen als student
Ton Jochems, voorzitter van Kences, begon in zijn speech met goed nieuws. Door de nieuwbouw van duizenden eenheden in de afgelopen jaren is er eindelijk zicht op het einde van grote tekorten aan studentenkamers. De volgende uitdaging is om wonen betaalbaar te houden voor studenten die straks minder te besteden hebben. Gezien het aanstaande leenstelsel en de vraag naar betaalbare, flexibele huisvesting voor studenten, zijn sociale studentenhuisvesters nog steeds hard nodig. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen is de vrijstelling van de inkomenstoets goed nieuws, maar Kences signaleert nog twee belangrijke knelpunten die de betaalbaarheid bedreigen: 

Studenten duurder uit door Warmtewet
Tot voor kort rekenden huisvesters de daadwerkelijke kosten van bijvoorbeeld NUON of Essent door in de servicekosten aan de huurders. Heel simpel zonder bijkomende kosten. De Warmtewet brengt hier verandering in. Daardoor moeten we gaan bemeteren, veel zwaarder gaan administreren en een compensatie betalen bij storingen. We worden ineens energieleverancier en dat in een tijd dat de overheid alsmaar aandringt op een terugkeer naar de kerntaken! Dit is niet echt een kerntaak  van een studentenhuisvester. En het ergste is nog dat de huurder uiteindelijk duurder uit is. Want die extra kosten en risico’s moeten wel worden betaald. Dat gaat zomaar om een paar tientjes extra in de maand. Terwijl de huurder al prima beschermd was onder het servicekostenregime. Minister Blok zegde toe hierover in gesprek te gaan met zijn collega minister Kamp van EZ.

Shortstay contract slecht voor internationale studenten
Studentenhuisvesters dringen er bij minister Blok op aan om de mogelijkheid voor huurders te schrappen om tijdelijke huurcontracten tussentijds op te zeggen. Anders kunnen zij niet garanderen dat er voldoende studentenkamers voor buitenlandse studenten beschikbaar zijn. Minister Blok heeft een wetsvoorstel voorbereid dat duidelijkheid schept in wat `short stay' precies is. Het gaat dan vaak om gemeubileerde kamers voor buitenlandse studenten. Nu zijn huurovereenkomsten voor bepaalde tijd slechts bij uitzondering mogelijk. Of dat het geval is, kan alleen de rechter beoordelen. De minister wil aan deze onzekerheid een eind maken door een contract te introduceren dat na maximaal twee jaar vanzelf afloopt. De huurder heeft geen huurbescherming, maar wel de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Dat laatste zien studentenhuisvesters niet zitten. Kences schetste een doemscenario van een Chinese studente die per maart haar huurcontract opzegt. Om leegstand te voorkomen, zal haar kamer worden verhuurd aan een Nederlander. Maar dan is de woonruimte in augustus niet vrij voor een volgende Chinese student. Die belandt daardoor op een wachtlijst, tussen de Nederlandse studenten. Een concept van het wetsvoorstel wordt later deze maand aan betrokkenen voorgelegd, zegde minister Blok toe.

Meer weten over het Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2014?
Kijk dan hier voor congresfilmpjes en hier voor de nieuwste Monitor Studentenhuisvesting.

Webdesign » SPRANQ