Het congres over studentenhuisvesting, meld u nu aan!

Het congres over studentenhuisvesting, meld u nu aan!

Het collegejaar is begonnen en studenten stromen massaal de steden in. Met geleende auto's, gehuurde aanhangers en hulp van vrienden en familie verhuizen duizenden studenten in deze periode naar hun kamers in de studentensteden. Maar hoe is dat over 10 jaar? Zijn er dan nog wachtlijsten voor kamers ? En hóe willen studenten wonen? Het antwoord krijgt u op het landelijk congres studentenhuisvesting. Dit congres wordt door Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting en SSHN, studentenhuisvester in Nijmegen georganiseerd op 27 september 2012 in Nijmegen.

Hoeveel studenten zijn er in 2022 en hoe willen ze wonen?
Kences presenteert op het congres de eerste monitor studentenhuisvesting met een scherpe prognose   van het aantal studenten per stad in 2022. Naast cijfers worden ook de uitkomsten van het  landelijke Kences woonwensenonderzoek bekend gemaakt. Een onderzoek waaraan 35.000 studenten meewerkten. De monitor studentenhuisvesting en het woonwensenonderzoek leveren onmisbare informatie voor bestuurders, beleidsmedewerkers en marktpartijen die  professioneel betrokken zijn  bij huisvesting van studenten.  

Specialisten
Op het congres spreekt Gerard Marlet, onderzoeker bij Atlas voor Gemeenten, over de meerwaarde van studenten voor de stad. De cijfers uit de monitor studentenhuisvesting worden toegelicht door Co Poulus, directeur van ABF Research, het bedrijf dat de monitor studentenhuisvesting ontwikkelde. Met deze twee specialisten gaan we dieper in op een aantal toekomstscenario's.

Politiek debat
Na de toekomstscenario's is het tijd voor een politiek debat met wethouders Pieter Guldemond (Delft), Hannie Kunst (Nijmegen) en Mary Fiers (Eindhoven). Met de verkiezingen net achter ons, kijken we vooruit naar een nieuw te vormen kabinet. Wat moet er in het regeerakkoord staan over studentenhuisvesting? De studenten worden in het debat vertegenwoordigd door  Kai Heijneman, voorzitter van de LSVb. Namens Kences neemt Ton Jochems, directeur SSH en voorzitter van Kences deel aan het debat.

Ik ben erbij!
Wilt u hét congres  over studentenhuisvesting niet missen, dan kunt u zich nu aanmelden via www.wonenalsstudent.nl , deelnemersbijdrage  € 75,-

Landelijk congres studentenhuisvesting: 'Wonen als student'

Donderdag 27 september 2012

14.00  - 17.00 uur

De Vereeniging, Nijmegen

Webdesign » SPRANQ