DUWO en SLS Wonen fuseren

DUWO en SLS Wonen fuseren

De studentenhuisvesters DUWO en SLS Wonen uit Leiden zijn per 1 januari 2013 gefuseerd. Door het samengaan van de twee Kences-deelnemers, ontstaat een grote efficiente Randstedelijke studentenhuisvester met 25.000 woningen en kamers.

De twee studentenhuisvesters spraken al langere tijd over een mogelijke fusie. Achtergrond voor het samengaan is onder meer het feit dat beide organisaties in Leiden eerder aanvullend werken dan concurrerend. (Ook DUWO heeft woningen in Leiden). SLS Wonen richt zich bijvoorbeeld vooral op bestaande voorraad en heeft een fikse expertise voor de verbouw van monumentale panden in huis, terwijl DUWO zich sterker richt op nieuwbouw van studentenwoningen en beheer van panden van derden. Andere motieven zijn schaalvergroting, lagere beheerkosten per woning, één aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen vormen, productdifferentiatie, risicospreiding en de combinatie van positieve eigenschappen en vaardigheden van beide organisaties. Samen denken beide organisaties het tekort aan studentenhuisvesting verder te kunnen terugdringen, waarbij de betaalbaarheid voor studenten uitgangspunt blijft.

Met de ondernemingsraden van beide organisaties werd een lijst met sociale waarborgen opgesteld. Daarin is onder meer opgenomen dat de fusie niet tot gedwongen ontslagen leidt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven voor de fusie. Eerder gaven interne en externe toezichtorganen al hun akkoord voor de fusie. Formele goedkeuring werd onlangs ook door de rechtbank in Den Haag gegeven.

Door de fusie telt Kences nu 10 deelnemers en 1 partner.

Webdesign » SPRANQ