Kences bouwt aan de kenniseconomie

Kences bouwt aan de kenniseconomie

Door nieuwbouw, ombouw, optoppen en renovatie kan een aantal Kences deelnemers binnenkort een flink aantal studenten voorzien van goede en betaalbare woonruimten. Dat komt heel goed uit want de markt voor studentenhuisvesting staat momenteel onder grote druk.

Groei van het aantal studenten
Het aantal studenten is de laatste jaren fors gegroeid en de verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. Wachttijden van 21 tot 36 maanden zijn geen uitzondering meer. De komende jaren groeit het aantal kamerzoekende studenten nog eens met 65.000. Het groeiende tekort aan huisvesting dreigt een achilleshiel te worden en brengt de ontwikkeling van kennissteden in gevaar. De verwachte extra benodigde woonruimte voor studenten in de komende vijf jaar is af te lezen in onderstaande tabel.

 

2009/2010

2015/2016

Toename

%Uitwonend

Extra woningvraag

HBO*

331.000

387.000

56.000

48%

26.880

WO

227.100

278.100

51.000

74%

37.740

Totaal

558.100

665.100

107.000

-

64.620

Bron: Referentieraming 2010 OCW

SLS Wonen: door renovatie, optoppen en nieuwbouw woonruimte voor 242 studenten in Leiden
SLS Wonen heeft  de maisonettes in woongebouw Ravenhorst  in 2004 aangekocht. In de vrijkomende woningen woonden tijdelijk studenten totdat de bouwkundige ingreep van start zou gaan. Dankzij de renovatie ontstond de mogelijkheid de woningen anders in te delen. Drie studentenkamers in één maisonette bleek realistisch, met daarnaast nog een ruime doucheruimte en een gezamenlijke keuken. In de gerenoveerde woningen is nu op het eerste niveau ruimte voor één studentenkamer en een keuken en op het tweede niveau liggen de andere twee kamers en de nieuwe, ruimere badkamer.

Behalve de renovatie van de bestaande maisonettes zijn er ook woningen toegevoegd. Behalve nieuwe woningen in de toplaag zijn op de kop van één van de gebouwen ook nog twaalf nieuwe appartementen gebouwd. Het eerste blok woningen was in 2010 gereed, het tweede blok is in juli 2011 opgeleverd.

SSHN: versneld 1000 extra kamers in Nijmegen
De provincie Gelderland wil 4 miljoen euro bijdragen aan de ombouw van het voormalige meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen tot studentenflats. De Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSHN) wil hier ongeveer 350 kleine zelfstandige wooneenheden realiseren (130 in het klooster zelf, en de rest in nieuwbouw). Het monumentale karakter speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de plannen voor studentenflats. Dit project past bij de plannen om versneld 1.000 extra studentenflats te bouwen:
- Er wordt op dit moment volop gebouwd aan het nieuwbouwproject aan de Sperwerstraat: 230 zelfstandige wooneenheden.
- Voor het eind van het jaar gaat de schop de grond in voor 350 onzelfstandige wooneenheden aan het Centraal Station in Nijmegen

Vestia Rotterdam Stadswonen: door nieuwbouw woonruimte voor 372 studenten in Rotterdam
De nieuwe campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)  biedt plaats aan 372 studenten, waarvan 260 woningen zijn gereserveerd voor studenten uit het buitenland. De EUR en woningcorporatie Vestia Stadswonen Rotterdam hebben hiertoe dinsdag een erfpachtovereenkomst getekend. 

Het U-gebouw ligt aan de oostzijde van het terrein, op loopafstand van de collegezalen. De nieuwe studentenhuisvesting krijgt vijftien woonverdiepingen en 372 kamers. De entree van het gebouw komt aan de nieuwe campusboulevard en geeft toegang tot een grote fitnessruimte. Ook staan een foodplaza en een supermarkt to go gepland. De nieuwbouw maakt deel uit van herontwikkeling van het universiteitsterrein.

De bouw van het nieuwe gebouw start begin volgend jaar. De studentenhuisvesting moet halverwege 2013 klaar zijn, zodat de eerste studenten er in september van dat jaar hun intrek kunnen nemen.

Webdesign » SPRANQ