Voor veel studenten dreigt verlies adres

Voor veel studenten dreigt verlies adres

Door een wijziging in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) moeten duizenden studenten die op kamers wonen administratief verhuizen. Straks delen zij hun adres met huisgenoten en verliezen zij hun eigen adres. Om deze verhuizing zonder chaotische taferelen te laten verlopen, stelt de overheid een tijdelijk register voor kamers in. Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, maakt zich samen met de landelijke studentenvakbond LSVb zorgen over de problemen die kunnen ontstaan. 'Het is maar de vraag of het zo probleemloos verloopt als de overheid verwacht', aldus Kences-directeur Vincent Buitenhuis. Kences en de LSVb zijn voor omzetting van het tijdelijk register in een permanent register. ‘We willen voorkomen dat studenten problemen krijgen met hun verzekering of toeslagen door een verhuizing die alleen op papier plaatsvindt’, zegt Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb.

Wat is het probleem?
Op dit moment hebben onzelfstandige studentenkamers in een aantal steden een eigen adres en huisnummeraanduiding. Dit sluit aan bij de bouwregelgeving. Onlangs is besloten de registratie van studentenhuisvesting van die steden in de BAG af te schaffen. Dit leidt dit tot adreswijziging van duizenden studenten. Hierdoor moeten de betreffende gemeenten en verhuurders flink wat administratieve zaken wijzigen. Maar ook voor de student betekent het nogal wat; die zal abonnementen moeten omzetten en adreswijzigingen aan vrienden en familie moeten versturen. Om de aanvraag van huur- en zorgtoeslag goed te laten verlopen, vullen gemeenten op dit moment een tijdelijk register voor de Belastingdienst. Dat tijdelijke register vervalt per 1 januari 2016, waarna onzelfstandige studentenkamers niet meer vindbaar zijn in veelgebruikte brondata.

Wat is de oplossing?
De oplossing is volgens Kences en de LSVb eenvoudig. Gemeenten moeten sinds deze week toch al in beeld hebben voor welke woningen het adres straks komt te vervallen. Het tijdelijke register kan simpelweg worden omgezet naar een permanent register. Door dit eigen register kunnen de Belastingdienst, lokale overheden en hulpdiensten gebruik blijven maken van de data uit het register. Maar ook alle andere afnemers van de BAG hebben hier voordeel van, zoals energiebedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en nutsbedrijven. Een dergelijk register biedt daarnaast kansen voor het aanpakken van onrechtmatige bewoning, overbewoning en huisjesmelkerij. Kences wil spoedig in gesprek met de ministeries van BZK en I&M over de realisatie van een register voor studentenkamers.

Webdesign » SPRANQ