Nieuw huurcontract voor internationale student

Nieuw huurcontract voor internationale student

Op 2 februari debatteert de Tweede Kamer over de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. Dit wetsvoorstel bevat onder meer de uitbreiding van het campuscontract naar promovendi en een nieuw tijdelijk huurcontract. Dat is een verbetering van de huidige situatie.

Kences heeft altijd gepleit voor een gereguleerd tijdelijk huurcontract met een vaste einddatum voor internationale uitwisselingsstudenten. In het wetsvoorstel is een dergelijk huurcontract opgenomen. Overigens heeft Kences de voorkeur voor het twee jarige in plaats van het eenjarige contract, omdat het twee jarige contract beter past bij een aantal onderwijsprogramma’s.

Er lijkt verwarring te ontstaan over de vijfjarige-variant van het tijdelijke contract voor onzelfstandige huisvesting. Die is volgens de Memorie van Toelichting vooral bedoeld voor het huisvesten van statushouders. De wet is hier niet duidelijk genoeg over. Het is goed als daar in het debat helderheid over komt.

Webdesign » SPRANQ