Kleine daling nieuwe studenten

Kleine daling nieuwe studenten

Na jaren van groei is er vanaf het studiejaar 2010- 2011 voor het eerst een daling van 2,7 procent in het aantal eerstejaars studenten aan een universitaire bachelor opleiding. In het hoger beroepsonderwijs is de instroom constant gebleven.

Stijgers
De grootste stijger is de Universiteit Wageningen met een toename van 9,3 procent. Op de tweede plaats vinden we de Universiteit Twente met 3,6 procent en op de derde plaats de Radboud Universiteit met 3,3 procent. Ook de UvA kreeg meer aanmeldingen, een stijging van 1,2 procent.

Dalers
Aan sommige universiteiten is het aantal eerstejaars bachelorstudenten flink gedaald. De grootste daling vinden we bij de Erasmus Universiteit, een daling van 11 procent. Maar ook de Rijksuniversiteit Groningen zag de aanmeldingen dalen met 9 procent.

WO-bachelorinstroom

2006

2007

2008

2009

2010           +/-

Erasmus Universiteit

3715

3592

3410

3896

3466

-11,04%

Radboud Universiteit

3253

3322

3425

3560

3679

3,34%

Rijksuniversiteit Groningen

4592

4821

5089

5630

5118

-9,09%

Techn. Universiteit Eindhoven

1324

1377

1374

1516

1467

-3,23%

Technische Universiteit Delft

2061

2278

2587

2740

2606

-4,89%

Universiteit Leiden

2713

2984

3054

3303

3260

-1,30%

Universiteit Maastricht

2613

2823

2972

3012

2894

-3,92%

Universiteit Twente*

1224

1240

1299

1347

1396

3,64%

Universiteit Utrecht

5671

5484

5531

5933

5858

-1,26%

Universiteit van Amsterdam

4837

5062

5214

6053

6123

1,16%

Universiteit van Tilburg

1906

1829

2014

2055

2007

-2,34%

Vrije Universiteit Amsterdam

2806

2889

3369

3567

3489

-2,19%

Wageningen University

607

714

810

947

1035

9,29%

             

Eindtotaal

37322

38415

40148

43559

42398

-2,67%

*Aantal eerstejaars van de Universiteit Twente in 2010: schatting op grond van een groei van 3,6 procent, afgerond op hele getallen. Twente werkt zelf met vergelijkbare, maar net iets andere cijfers.

HBO - instroom

2006

2007

2008

2009

2010

+/-

Hs IPabo Amsterdam Alkmaar

491

463

398

442

206

-53,39%

Stoas Hogeschool

187

164

179

179

143

-20,11%

Stenden hogeschool HD

675

695

614

548

469

-14,42%

Hs Edith Stein

310

277

240

260

225

-13,46%

Kath Pabo Zwolle

165

177

160

188

163

-13,30%

Hogeschool Zeeland

1157

1068

1010

1218

1099

-9,77%

Hogeschool Utrecht

8005

8546

8331

8662

8034

-7,25%

Design Academy Eindhoven

178

158

190

164

153

-6,71%

Hs Zuyd

3590

3505

3882

3965

3739

-5,70%

Driestar educatief

350

285

289

320

303

-5,31%

Stg Hs der Kunsten Den Haag

415

415

400

446

424

-4,93%

Stenden hogeschool CHN

1885

2016

1986

2045

1965

-3,91%

Avans Hogeschool Breda-Tilburg

2733

3299

3437

3880

3753

-3,27%

Hogeschool van Amsterdam

9205

9760

9667

10699

10352

-3,24%

NHTV Breda

1642

1577

1719

1809

1762

-2,60%

Haagse Hogeschool/TH Rijswijk

4621

4721

4729

5190

5075

-2,22%

Hotelschool Den Haag

377

383

386

418

409

-2,15%

Hogeschool Rotterdam

6957

6879

6969

7134

7014

-1,68%

Hogeschool INHOLLAND

6395

6590

6694

7715

7586

-1,67%

Hs van Arnhem en Nijmegen

6976

6896

7361

7768

7708

-0,77%

Hs vd Kunsten Utrecht

783

813

892

920

916

-0,43%

Codarts

276

258

278

273

276

1,10%

NHL

2042

2051

2006

2043

2073

1,47%

Gerrit Rietveld Academie

218

226

206

204

208

1,96%

Amst Hs vd Kunsten

601

580

562

602

618

2,66%

Chr Agrarische Hs

384

383

447

460

476

3,48%

Avans Hogesch 's-Hertogenbosch

1767

2126

2288

2496

2590

3,77%

Gereformeerde Hs Zwolle

381

420

358

353

367

3,97%

ArtEZ

735

693

692

717

746

4,04%

Hanzehogeschool Groningen

5525

5781

5925

5921

6173

4,26%

Chr Hs Windesheim

3850

4100

4250

4809

5051

5,03%

Hogeschool Leiden

1639

1786

1791

2080

2209

6,20%

HAS Den Bosch

406

451

505

588

628

6,80%

Intern Agr Hs Larenstein

509

489

460

471

505

7,22%

Fontys

8892

8042

8530

8638

9278

7,41%

Saxion

4351

4466

4971

4809

5247

9,11%

Van Hall Instituut

486

448

465

470

514

9,36%

Iselinge Hogeschool

133

144

130

111

122

9,91%

Chr Hs Ede

1026

1097

952

966

1087

12,53%

Ped Hs De Kempel

237

249

217

214

249

16,36%

PC Hs Marnix Academie

352

281

253

250

326

30,40%

Hs Helicon

62

78

57

53

71

33,96%

             

Eindtotaal

90969

92836

94876

100498

100312

-0,19%

 

Bron: HOP, BB

Webdesign » SPRANQ