Hoe willen studenten wonen in Groningen, Wageningen en Eindhoven?

Hoe willen studenten wonen in Groningen, Wageningen en Eindhoven?

Vandaag is in drie steden op initiatief van Kences een woonwensen onderzoek van start gegaan. Dit onderzoek is een pilot voor de verdere ontwikkeling van de landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Via internet-enquêtes, eveneens in te vullen met een smartphone, worden duizenden studenten ondervraagd. Die enquêtes geven informatie over verhuisbewegingen van studenten, de huidige woonsituatie en de wensen voor de toekomstige woning. Op 9 december sluiten de onderzoeken en gaat onderzoeksbureau ABF Research aan de slag met het uitwerken van de resultaten. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van een geheel nieuw prognosemodel voor studentenhuisvesting.

Apollo 2011, fase 1
Kences ontwikkelt samen met het ministerie van BZK een landelijk prognosemodel voor studentenhuisvesting. Dit is een van de actiepunten uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.  De monitor studentenhuisvesting, genaamd Apollo, wordt opgebouwd in twee fasen. De eerste fase betreft de kwantitatieve prognose, waarmee lokale partijen precies kunnen zien hoeveel studenten er in 2015 en 2020 op ze afkomen en hoeveel daarvan op kamers gaan. Dat eerste deel van de monitor is gereed en wordt nog dit jaar gepresenteerd. De lokale partijen worden geïnformeerd over de uitkomsten per stad via de deelnemers van Kences.

Apollo 2012, fase 2
Het tweede deel van de monitor richt zich op de woonwensen en verhuisbewegingen van studenten. De pilots die nu lopen geven een eerste beeld, maar dient vooral ter opbouw en verbetering van het prognosemodel. In 2012 evalueren we de pilots en maken we ons op voor alle overige studentensteden, waarna de monitor compleet is. Apollo krijgt vervolgens  jaarlijks een update.

Volg deze website voor meer nieuws over Apollo!

Webdesign » SPRANQ