Lokale rapporten monitor studentenhuisvesting beschikbaar

Lokale rapporten monitor studentenhuisvesting beschikbaar

Vandaag publiceert Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, de uitkomsten van de monitor studentenhuisvesting voor 29 Nederlandse studentensteden. Hiermee hebben studentenhuisvesters, beleidsmakers en marktpartijen een krachtig instrument in handen om op lokaal niveau te zorgen voor de passende huisvesting op de juiste plek.

Studentenkamers: hoeveel, waar en welke?
Om er achter te komen hoeveel studenten er de komende jaren, waar gaan studeren en hoe deze studenten willen wonen doet Kences jaarlijks onderzoek. In 2012 is er aan ruim 600.000 studenten door heel Nederland gevraagd 'Hoe wil jij wonen als student?' De resultaten van het woonwensenonderzoek worden samen met gegevens uit andere bronnen verwerkt in de monitor studentenhuisvesting. Met deze kennis is te bepalen hoeveel en wat voor soort studentenwoningen er per studentenstad nodig zijn voor de komende tien jaar. Vanaf vandaag zijn de uitkomsten per stad gratis te downloaden op www.wonenalsstudent.nl

Monitor studentenhuisvesting
De monitor studentenhuisvesting is een initiatief van Kences en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. De monitor is onderdeel van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011 - 2016.

 

 

 

Webdesign » SPRANQ