40.000 studenten vertellen hoe ze willen wonen

40.000 studenten vertellen hoe ze willen wonen

Tussen 17 maart en 1 mei 2014 is onder studenten het jaarlijkse onderzoek naar woonwensen gehouden. ABF Research voerde het onderzoek uit in opdracht van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Dit jaar vulden meer dan 40.000 studenten de vragenlijst in, een record. De komende week wordt er een iPad verloot onder de respondenten. De hoge respons is het resultaat van actieve samenwerking met hoger onderwijsinstellingen. Met de uitkomsten van de enquête actualiseert ABF de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. De resultaten presenteert Kences op 1 oktober 2014.

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
De ontwikkeling van studentenaantallen per studentenstad en de specifieke woonwensen van studenten worden sinds 2012 jaarlijks gemeten met de landelijke Monitor Studentenhuisvesting. De monitor is een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in samenwerking met het ministerie van BZK. De monitor is ontwikkeld door onderzoeksbureau ABF Research en wordt ook door hen uitgevoerd. Naast actuele cijfers uit de referentieraming van OCW, maakt de monitor gebruik van enquêtes onder studenten.

Achtergrond
De jaarlijkse monitor studentenhuisvesting is één van de actiepunten uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (2011). Het actieplan is een overeenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken), Kences, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, de dertien kennissteden, Vastgoedbelang en LSVb, die daarmee het groeiend tekort aan (kwalitatief goede) studentenwoningen willen aanpakken.

In 2012 heeft Kences in samenwerking met het ministerie van BZK, de landelijke monitor ontwikkeld. Belangrijk onderdeel is het meten van de woonwensen van studenten. Dankzij deze monitor is voor het eerst een gedegen nationaal beeld geschetst van de huidige en gewenste woonsituatie voor studenten. In de afgelopen zes weken is deze vragenlijst opnieuw voorgelegd aan studenten, met als doel de ontwikkelingen in de studentenhuisvesting te monitoren en van actuele cijfers te voorzien.

Webdesign » SPRANQ