Woonstichting De Key nieuwe Kences deelnemer

Woonstichting De Key nieuwe Kences deelnemer

Kences verwelkomt per 1 mei 2012 met gepaste trots haar elfde deelnemer: Woonstichting De Key uit Amsterdam, met ruim 7.000 studentenwoningen de grootste verhuurder van studentenwoningen in de hoofdstad. Het toetreden van De Key betekent een versterking van Kences als krachtige brancheorganisatie van sociale studentenhuisvesters in Nederland. Door de komst van De Key groeit het aantal studentenkamers van Kences-deelnemers en partners naar ruim 70.000.


De Key
Woonstichting De Key heeft ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort: sociale en vrije sector huurwoningen, (ruim 7.000) studentenwoningen, panden voor woongroepen, ateliers, winkels en bedrijfsruimtes, garageboxen en parkeergarages. De organisatie telt 375 medewerkers. Algemeen directeur/bestuurder van De Key is de heer Rob Haans. De heer Haans wordt in de komende bestuursvergadering benoemd als bestuurslid van Kences.

Studentenhuisvester, een vak  apart
"De Key is van oudsher een grote studentenhuisvester in Amsterdam. Dat schept verplichtingen. Sinds kort hebben we een nieuw bedrijfsplan, specifiek voor studentenhuisvesting. Het bedrijfsplan schetst de koers en het programma voor de komende jaren. Kernopgave daarbij is de realisatie van ca. 3.400 studenteneenheden. Deels ter vervanging van tijdelijke eenheden en deels als verdere uitbreiding van het aanbod. Daarnaast ligt het accent op een verdere digitalisering van zoveel mogelijk klantcontacten. We slaan daarbij meer piketpalen rond het bedrijfsonderdeel studentenhuisvesting. Dat is nodig, want studentenhuisvesting is een vak apart. Dat onderstrepen we met onze deelname in Kences." zegt Leonoor Luth, die als manager bij De Key verantwoordelijk is voor studentenhuisvesting. "Met de kennisdeling die binnen Kences plaatsvindt, willen wij onze studentenwoningen en dienstverlening nog beter afstemmen op de doelgroep". 

Link:
http://www.dekey.nl

Webdesign » SPRANQ