Nieuws

Nieuws

> Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuws
15-06-2017  Samenwerking corporaties en beleggers per 1 juli a.s. toegestaan

Op 13 juni jl. is de regeling gepubliceerd waarin de samenwerking tussen corporaties en beleggers per 1 juli a.s. weer mogelijk wordt.

Lees verder...

Nieuws
22-05-2017  Zorgen om kamers internationale student

Ook Kences ziet de enorme toestroom van internationaal talent naar Nederland en juicht dat uiteraard toe. Het is immers goed voor Nederland en voor de kenniseconomie.

Lees verder...

Nieuws
11-04-2017  Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang

Lees verder...

Nieuws
06-04-2017  Huisvesters willen Deltaplan huisvesting internationale studenten

Nu al zijn niet alle internationale studenten zeker van een dak boven hun hoofd bij aankomst in Nederland. Betrokkenen zijn bang dat in de toekomst een kamertekort studenten zal weghouden.

Lees verder...

Nieuws
04-04-2017  Sylvie Deenen nieuwe voorzitter Kences

Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters, heeft een nieuwe voorzitter.

Lees verder...

Nieuws
29-03-2017  Studentenhuisvesters doen oproep aan nieuw kabinet

Het aantal internationale studenten neemt wereldwijd razendsnel toe.

Lees verder...

Nieuws
13-03-2017  Start jaarlijks woonwensenonderzoek onder studenten

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf 13 maart jl. gevraagd hoe zij willen wonen.

Lees verder...

Nieuws
02-02-2017  Kences ondertekent City Deal Kennis Maken

Kencesbestuurslid Sylvie Deenen ondertekende op donderdag 2 februari de City Deal Kennis Maken. 

Met de zgn.

Lees verder...

Nieuws
02-01-2017  Jongeren blijven langer bij ouders wonen

Jongeren blijven vaker thuis wonen. Dat concludeert UvA-hoogleraar en hoofddemograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de verhuiscijfers in 2016.

Lees verder...

Nieuws
21-12-2016  Studenten en vluchtelingen vormen community in SSH-complexen

SSH en Academie van de Stad gaan een pilotproject starten waarbij studenten en jonge statushouders (18-23) samen op kamers gaan wonen.

Lees verder...

Nieuws
13-12-2016  Tweede Kamer pakt huisjesmelkers aan

Tijdens het wetgevingsoverleg voor de Veegwet Wonen op 12 december hebben de PvdA en de VVD een motie ingediend over het tegengaan van de ongewenste gevolgen van te hoge huren.

Lees verder...

Nieuws
07-12-2016  VSNU- Wet leidt onbedoeld tot verhoging leegstandsrisico

Een onbedoeld effect van de wet Bevordering Doorstroom Huurmarkt is dat deze op korte termijn tot hoge onvoorziene kosten leidt voor hogeronderwijsinstellingen die meerjarige contracten hebben met

Lees verder...

Nieuws
01-12-2016  Lustrum Student Energy Race

Kences deelnemer DUWO is voor het vijfde jaar op rij begonnen met de Student Energy Race.

Lees verder...

Nieuws
07-11-2016  Minister Blok beantwoordt vragen over jonge statushouders die gaan studeren

Minister Blok beantwoordde afgelopen week de in augustus ingezonden vragen van Tweede Kamerleden over jonge statushouders die gaan studeren.

Lees verder...

Nieuws
06-10-2016  Internationale studenten steeds belangrijker voor studentenhuisvesters

De groei van de studentenpopulatie in Nederland wordt vooral in stand gehouden door de toename van het aantal internationale studenten.

Lees verder...

Webdesign » SPRANQ