Nieuws

Nieuws

> Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuws
06-09-2017  Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2017

Hoe groot is de actuele vraag naar studentenhuisvesting in Nederland? Gaat deze vraag in de komende acht jaar toe- of afnemen? Klopt onze voorspelling van voorgaande jaren dat het studievoorsc

Lees verder...

Nieuws
08-08-2017  De Key levert rookvrij short stay gebouw op

Kences deelnemer De Key levert haar eerste rookvrije gebouw op in Amsterdam Nieuw-West. Dit gebouw is bestemd voor (internationale) studenten.

Lees verder...

Nieuws
11-07-2017  Delft beste studentenkamerstad 2017

De gemeente Delft ontvangt vandaag de prijs voor de beste studentenkamerstad 2017.

Lees verder...

Nieuws
15-06-2017  Samenwerking corporaties en beleggers per 1 juli a.s. toegestaan

Op 13 juni jl. is de regeling gepubliceerd waarin de samenwerking tussen corporaties en beleggers per 1 juli a.s. weer mogelijk wordt.

Lees verder...

Nieuws
22-05-2017  Zorgen om kamers internationale student

Ook Kences ziet de enorme toestroom van internationaal talent naar Nederland en juicht dat uiteraard toe. Het is immers goed voor Nederland en voor de kenniseconomie.

Lees verder...

Nieuws
11-04-2017  Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang

Lees verder...

Nieuws
06-04-2017  Huisvesters willen Deltaplan huisvesting internationale studenten

Nu al zijn niet alle internationale studenten zeker van een dak boven hun hoofd bij aankomst in Nederland. Betrokkenen zijn bang dat in de toekomst een kamertekort studenten zal weghouden.

Lees verder...

Nieuws
04-04-2017  Sylvie Deenen nieuwe voorzitter Kences

Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters, heeft een nieuwe voorzitter.

Lees verder...

Nieuws
29-03-2017  Studentenhuisvesters doen oproep aan nieuw kabinet

Het aantal internationale studenten neemt wereldwijd razendsnel toe.

Lees verder...

Nieuws
13-03-2017  Start jaarlijks woonwensenonderzoek onder studenten

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf 13 maart jl. gevraagd hoe zij willen wonen.

Lees verder...

Nieuws
02-02-2017  Kences ondertekent City Deal Kennis Maken

Kencesbestuurslid Sylvie Deenen ondertekende op donderdag 2 februari de City Deal Kennis Maken. 

Met de zgn.

Lees verder...

Nieuws
02-01-2017  Jongeren blijven langer bij ouders wonen

Jongeren blijven vaker thuis wonen. Dat concludeert UvA-hoogleraar en hoofddemograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de verhuiscijfers in 2016.

Lees verder...

Nieuws
21-12-2016  Studenten en vluchtelingen vormen community in SSH-complexen

SSH en Academie van de Stad gaan een pilotproject starten waarbij studenten en jonge statushouders (18-23) samen op kamers gaan wonen.

Lees verder...

Nieuws
13-12-2016  Tweede Kamer pakt huisjesmelkers aan

Tijdens het wetgevingsoverleg voor de Veegwet Wonen op 12 december hebben de PvdA en de VVD een motie ingediend over het tegengaan van de ongewenste gevolgen van te hoge huren.

Lees verder...

Nieuws
07-12-2016  VSNU- Wet leidt onbedoeld tot verhoging leegstandsrisico

Een onbedoeld effect van de wet Bevordering Doorstroom Huurmarkt is dat deze op korte termijn tot hoge onvoorziene kosten leidt voor hogeronderwijsinstellingen die meerjarige contracten hebben met

Lees verder...

Webdesign » SPRANQ