Monitor

Monitor

De landelijke monitor studentenhuisvesting is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van dertien studentenhuisvesters in Nederland. Het initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de organisatie voor internationalisering in het onderwijs (EP Nuffic) en bijna alle hogeronderwijsinstellingen.

De landelijke monitor studentenhuisvesting 2017 is hier te downloaden.

Webdesign » SPRANQ