Koploper in vernieuwing en innovatie Koploper in vernieuwing en innovatie

Koploper in vernieuwing en innovatie

De huisvesting van studenten zou duidelijker op de agenda van de hoger onderwijsinstellingen moeten staan, vindt Antoine Fraaij, algemeen directeur van DUWO. De internationalisering van het onderwijs maakt dat nog urgenter: er is meer dan ooit behoefte aan voldoende betaalbare en betrouwbare studentenhuisvesting.

Antoine Fraaij studeerde bouwkunde en bedrijfskunde in Delft en Rotterdam. Voordat hij bij DUWO aan de slag ging, was hij onder meer directeur van Radboud Innovation aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanuit die functie kende hij de universitaire wereld en vanuit zijn ervaring als commissaris bij studentenhuisvester Idealis kende hij de gang van zaken bij woningcorporaties. Een ideale combinatie van ervaringen dus, die de functie als bestuursvoorzitter van DUWO voor hem erg aantrekkelijk maakte.

“Nederland zet sterk in op de internationalisering van het onderwijs,” zegt hij als hem gevraagd wordt naar de plaats die studentenhuisvesting heeft bij universiteiten en hogescholen. “Dat maakt het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat studentenhuisvesting op de agenda van het hoger onderwijs staat. De Nederlandse student verdiept zich daar zelf in en heeft een lokaal netwerk, maar de internationale student weet niet precies hoe het zoeken werkt als je een kamer nodig hebt in Nederland. Onderwijsinstellingen hebben daarom veel profijt van een band met de lokale studentenhuisvesters, om hun internationale studenten te kunnen huisvesten voor een voor hen nog op te brengen zo laag mogelijke prijs.”

Want dat is waarin studentenhuisvesters zoals DUWO zich onderscheiden van commerciële partijen: de lage prijs. “Als corporatie bekijken wij studentenhuisvesting vanuit een echt andere invalshoek dan commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld hotels. Wij stellen betaalbaarheid voor de student voorop en proberen de huur van 85 procent van onze woningvoorraad voor jongeren tot 23 jaar onder de 410 euro per maand te houden. Dat wordt in een groeiend segment in de onroerendgoedmarkt, met én steeds meer toetredende marktpartijen én stijgende bouwprijzen wel steeds meer een uitdaging”.

Hierbij ziet Fraaij ook het belang van Kences als koepelorganisatie en kenniscentrum: “Het is belangrijk om de woonwens van de student goed te kennen, zodat we kunnen blijven investeren in betaalbare, kwalitatieve studentenhuisvesting die aansluit op de vraag. Hier komt Kences om de hoek kijken, bijvoorbeeld met de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Dé student bestaat namelijk niet, iedere student is anders en heeft andere woonwensen, dit zorgt voor een grote diversiteit in de vraag. Die vraag moet je goed kennen om het aanbod er optimaal op af te kunnen stemmen.”

DUWO is de grootste studentenhuisvester van Nederland. Fraaij: “DUWO is voor deze doelgroep koploper in vernieuwing en innovatie. Groei is voor ons geen doel op zich, maar door het blijvend opvangen van het toenemend aantal studenten groeien wij vanzelf mee. Het aantal Nederlandse studenten zal de komende jaren stabiliseren, terwijl het aantal internationale studenten juist gaat toenemen. En meer en meer diverse studenten betekent simpelweg meer behoefte aan betaalbare kwalitatieve huisvesting.”

Vernieuwing, innovatie en duurzaamheid, dat zijn sleutelwoorden wat Fraaij betreft. DUWO besteedt daarom veel aandacht aan automatisering en digitalisering, want waar het slimmer kan, moet het slimmer. En duurzamer: “Studentenhuisvesting is bij uitstek een innovatieomgeving voor goedkoper en slimmer bouwen. Duurzaamheid en energiebeheersing spelen daarbij een grote rol. Op dat gebied werken we samen met de TU Delft en met de studenten zelf. In de Student Energy Race bijvoorbeeld, een duurzaamheidswedstrijd die we jaarlijks organiseren. Verschillende studentenhuizen doen hieraan mee en proberen het huis te worden met het laagste energieverbruik. Zo worden studenten zich bewust van het belang van duurzaamheid en ervaren dat ze op dat gebied ook zelf een heleboel kunnen betekenen. Dat vinden we belangrijk. Momenteel doen er zeven steden mee met de Student Energy Race, maar we hopen er op termijn een landelijke race van te kunnen maken.”

Fraaij heeft plezier in zijn werk. “Ik krijg energie van deze dynamische werkomgeving. Bij DUWO zijn we altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en uitdagingen, zetten in op verjonging en dynamiek in onze organisatie en betrekken daarom ook steeds meer studenten bij de bedrijfsvoering. Zo houden we korte lijnen met de doelgroep en pakken we nieuwe ideeën en verbeteringen meteen op. Dóór studenten vóór studenten, dat inspireert me.”

En waar DUWO staat over tien jaar? “DUWO is dan een innovatieve marktleider studentenhuisvesting, internationaal aantrekkelijk en nog steeds betaalbaar. Living and learning, having the best time of your life: voor het eerste zijn wij verantwoordelijk en daarmee hopen we bij te dragen aan het laatste.”

Koploper in vernieuwing en innovatie
Webdesign » SPRANQ